Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Beloningsbeleid voor aandeelhouders

Beloningsbeleid voor aandeelhouders

Aandeelhoudersvergoeding

Datum(1) Aandeelhoudersverg
3 mei 2023 (*) €1.00 per aandeel
(brutodividend)
2 mei 2022 €1,3750 per aandeel
(bruto slotdividend)
6 december 2021 €1,3750 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

3 mei 2021

€1,3750 per aandeel
(bruto slotdividend)

4 december 2020

€1,375 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

2 mei 2020

€1,3050 per aandel
(bruto slotdividend )

5 december 2019

€0,57 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

2 oktober 2018

€5,30 per aandel
(buitengewoon brutodividend)

3 mei 2013

€7,90 per aandeel
(buitengewoon brutodividend)

7 mei 2012

€1,00 per aandeel
(brutodividend)

28 augustus 2012

€3,25 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

26 juli 2011

€4,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

28 juli 2010

€2,23 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

27 augustus 2009

€0,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

19 november 2007

€6,00 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

1 Alle data verwijzen naar de ex-coupon data
(*) Afhankelijk van goedkeuring door de raad van bestuur en de Aandeelhoudersvergadering

Aandeelhoudersvergoeding

Midden juni 2022 sloten we een bindende overeenkomst met Fluvius om gezamenlijk een volgende stap te zetten in de realisatie van het 'datanetwerk van de toekomst'. De ambitie van beide bedrijven is om op tijd over het hele servicegebied snelheden van 10 Gbps te bieden, waarvoor een duidelijke roadmap is.

Om tijdens de CAPEX-intensieve constructieperiode een netto totale schuldgraad van ongeveer 4,0x te behouden op geconsolideerde basis, in lijn met het beleid van Telenet, heeft de raad van bestuur beslist om het aandeelhoudersvergoedingsbeleid met onmiddellijke ingang aan te passen. Het streefdoel van een schuldgraad van 4,0x op geconsolideerde basis geeft Telenet bijkomende financiële flexibiliteit voor toekomstige waardeverhogende strategische opportuniteiten.

De raad van bestuur heeft voor de periode 2023-2029 een jaarlijkse dividenddrempel van € 1,0 per aandeel (bruto) bepaald, jaarlijks begin mei uit te keren na goedkeuring door de aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering in april. Zo verzekert de raad van bestuur een evenwichtige benadering tussen regelmatige dividenden en investeringen in toekomstige groei. Na deze constructieperiode, inclusief de uitrol van 5G, zal de CAPEX-intensiteit naar verwachting sterk dalen en terugkeren naar een genormaliseerd historisch niveau. Dit resulteert in een substantiële groei van de aangepaste vrije kasstroom en biedt ruimte voor aanzienlijk hogere aandeelhoudersvergoedingen. De raad van bestuur zal op dat ogenblik het aandeelhoudersvergoedingsbeleid opnieuw beoordelen.

Voor meer details in verband met de (buiten)gewone dividenden betaald door de Vennootschap en de Aandeleninkoopprogramma’s sinds 2018 verwijze we naar onderstaande grafiek in € miljoen.

img