Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Beloningsbeleid voor aandeelhouders

Beloningsbeleid voor aandeelhouders

Shareholder Disbursements

Date(1) Shareholder Disbursements

May 2, 2020

€1.3050 per share
(gross final dividend)

December 5, 2019

€0.57 per share
(gross intermediate dividend)

October 2, 2018

€5.30 per share
(gross extraordinary dividend)

May 3, 2013

€7.90 per share
(gross extraordinary dividend)

May 7, 2012

€1.00 per share
(gross dividend)

August 28, 2012

€3.25 per share
(net capital reduction)

July 26, 2011

€4.50 per share
(net capital reduction)

July 28, 2010

€2.23 per share
(net capital reduction)

August 27, 2009

€0.50 per share
(net capital reduction)

November 19, 2007

€6.00 per share
(net capital reduction)

1 All dates refer to ex-dividend dates

Aandeelhoudersvergoeding

Tijdens onze Capital Markets Day in december 2018 schetsten we ons strategisch plan voor de drie jaren tot 2021 en zetten we ons beleid voor de kapitaalallocatie en de aandeelhoudersvergoeding uiteen. Zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzigingen van onze activiteiten of van de regulatoire omgeving, zijn wij van plan de totale schuldgraad in de buurt van 4,0x te houden, in het midden van de vork van 3,5x tot 4,5x. Op 31 maart 2020 bedroeg onze netto totale schuldgraad 4,0x.

Als onderdeel van ons beleid voor de kapitaalallocatie willen wij 50% tot 70% van de aangepaste vrije kasstroom van vorig jaar in de vorm van tussentijdse en slotdividenden aan de aandeelhouders uitkeren. Binnen de grenzen van het voornoemde kader voor de netto totale schuldgraad en bij ontstentenis van de bovenstaande factoren, kan het restant van onze aangepaste vrije kasstroom in aanmerking komen voor de incrementele inkoop van aandelen, buitengewone dividenden, een verlaging van de schuldgraad, aangroeiende overnamen of een combinatie daarvan.