Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Schuldprofiel

Schuldprofiel

Op 30 september 2022 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) €6.906,8 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.561,5 miljoen verband houdt met de in € en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 3.454,2 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2020, die van april 2028 tot april 2029 vervalt. Ons totale schuldsaldo op 30 september 2022 omvatte ook een hoofdsom van € 349,9 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma. Het restant komt voornamelijk overeen met leaseverplichtingen voor (i) de verkoop van onze activiteit mobiele torens aan DigitalBridge op 1 juni 2022, die leidde tot een Master Lease Agreement van 15 jaar, zoals uiteengezet onder Belangrijkste financiële ontwikkelingen, (ii) de verwerving van Interkabel voorafgaand aan de verwachte afronding van de NetCo-transactie die we medio juli van dit jaar aankondigden en (iii) overige leases. Tot slot omvatte ons totale schuldsaldo op 30 september 2022 ook uitstaande verplichtingen van €392,4 miljoen met betrekking tot de licenties voor mobiel spectrum na de recente multiband spectrumveiling, aangezien we hebben gekozen voor jaarlijkse uitgestelde betalingen gedurende de levensduur van elke licentie in plaats van voorafbetalingen.

Op 30 september 2022 hadden wij €349,9 miljoen schulden op korte termijn in verband met ons leverancierskredietprogramma; al deze schulden vervallen in minder dan twaalf maanden en dragen een marge van 195 basispunten boven EURIBOR (drempel op 0 %). Dit vertegenwoordigde stijgingen met respectievelijk € 3,9 miljoen tegenover 31 december 2021 en € 18,2 miljoen tegenover 30 juni 2022, als weerspiegeling van het seizoensgebonden karakter van sommige van onze geplande aflossingen in ons leverancierskredietprogramma, met een positieve impact op onze aangepaste vrije kasstroom met dezelfde bedragen in beide perioden. Voor het volledige jaar 2022 blijven wij een grotendeels stabiele evolutie verwachten tegenover 31 december 2021, zoals vermeld in onze vooruitzichten voor de aangepaste vrije kasstroom voor het volledige jaar 2022, met evenwel een mate van seizoensgebonden variatie in sommige van onze betalingen van kwartaal tot kwartaal.

Al onze variabele renterisico's en wisselkoersrisico's zijn afgedekt tot de maturiteit van de schuldinstrumenten door middel van een reeks derivaten, wat de zichtbaarheid van onze toekomstige aangepaste vrije kasstroom verbetert en de blootstelling aan schommelingen op de financiële markten tot het minimum beperkt. De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van ongeveer 5,8 jaar op 30 september 2022. Daarnaast hadden wij op 30 september 2022 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredieten, met bepaalde beschikbaarheden tot september 2026.

debt

Voor meer informatie in verband met onze schuldinstrumenten en ons betalingsschema op 30 september 2022 verwijzen we naar de KW3 2022 Investor & Analyst Toolkit.