Telenet.be
 
 
 
 

Investor
Relations

 
 

Evenement details

TRANSPARANTIEMELDINGEN 2008

October 31, 2008

Op 31 oktober 2008 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege de overblijvende partijen bij de Syndicaatsovereenkomst optredend in onderling overleg, volgens dewelke op 1 september 2008 de leden van het Liberty Global Consortium 51,70 % van de uitstaande stemrechtverlenende effecten bezaten en de leden van het Financieel Consortium 3,65 % van de uitstaande stemrechtverlenende effecten. De leden van het Liberty Global Consortium hielden samen met de leden van het Financieel consortium op 1 september 2008 54,40 % van de uitstaande stemrechtverlenende effecten in hun bezit. Daarnaast wordt melding gemaakt van deelnemingen door vennootschappen verbonden met leden van het Financieel Consortium.

Op 23 oktober 2008 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege Fortis Investments Management SA, volgens dewelke Fortis Investments Management op 1 september 2008 5,74 % van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 5,47 % van het totaal aan (potentieel) stemrechtverlenende effecten bezitten op het ogenblik van de melding.

Op 28 augustus 2008 heeft de Vennootschap een kennisgeving ontvangen vanwege LGI Ventures B.V. en van andere vennootschappen die in onderling overleg optreden met LGI Ventures B.V., in overeenstemming met artikel 74, § 7 van de Wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen, waarin LGI Ventures B.V. verklaart een belang aan te houden in Telenet Group Holding NV dat 30% van het totale aandelenkapitaal overschrijdt.

Op 31 juli 2008 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege Fortis Investments Belgium SA, volgens dewelke Fortis Investments 5,29 % van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 5,04 % van het totaal aan (potentieel) stemrechtverlenende effecten bezitten op het ogenblik van de melding.

Op 20 juni 2008 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege de overblijvende partijen bij de Syndicaatsovereenkomst optredend in onderling overleg, volgens dewelke de leden van het Liberty Global Consortium samen met de leden van het Financieel Consortium 55,36 % van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 52,77 % van het totaal aan (potentieel) stemrechtverlenende effecten bezitten op het ogenblik van de melding.