Telenet.be
 
 
 
 

Investor
Relations

 
 

Evenement details

TRANSPARANTIEMELDINGEN 2018

November 27, 2018

Op 17 augustus 2018 heeft Telenet een kennisgeving ontvangen vanwege Liberty Global Plc en haar verbonden vennootschap Binan Investments B.V. in overeenstemming met artikel 74, § 8 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Deze kennisgeving betreft een actualisatie van de kennisgeving overgemaakt door Liberty Global Plc en haar verbonden vennootschap Binan Investments B.V. op 18 augustus 2017 waarin zij verklaarden dat Binan Investments B.V. een belang aanhield in Telenet dat 55% van de effecten met stemrecht overschreed. De kennisgeving van 17 augustus 2018 meldt geen wijzigingen in het aantal effecten met stemrechten in Telenet aangehouden door Binan Investments B.V. sinds de kennisgeving van 18 augustus 2017.

Op 7 augustus 2018 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege Lucerne Capital Management, L.P. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 7 augustus 2018 meldt Lucerne Capital Management, L.P. dat haar deelneming in Telenet de 3% drempel heeft overschreden op 3 augustus 2018.

Op 25 juli 2018 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege Ameriprise Financial, Inc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving van 25 juli 2018 meldt Ameriprise Financial, Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) onder de 3% drempel is gedaald op 23 juli 2018.

Op 19 maart 2018 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock Inc., met als datum 16 maart, in overeenstemming met artikel 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving gedateerd 16 maart meldt BlackRock Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen), onder de drempel van 5% is gedaald op 15 maart 2018

Op 15 maart 2018 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock Inc. in overeenstemming met artikel 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving meldt BlackRock Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen), boven de drempel van 5% is gestegen op 14 maart 2018

Op 13 maart 2018 heeft Telenet een tweede transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. in overeenstemming met artikel 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving meldt BlackRock Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen), uitsluitend wat betreft stemrechten, onder de 5% drempel was gedaald op 9 maart 2018.

Op 13 maart 2018 heeft Telenet een tweede transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. in overeenstemming met artikel 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving meldt BlackRock Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) onder de 5% drempel is gedaald op 12 maart 2018.

Op 12 maart 2018 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. in overeenstemming met artikel 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving meldt BlackRock, Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen), uitsluitend wat betreft stemrechten, boven de 5% drempel is gestegen op 8 maart 2018.

Op 8 maart 2018 en op 9 maart 2018 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. in overeenstemming met artikel 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In haar kennisgeving van 9 maart 2018 meldt BlackRock, Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet uitsluitend wat betreft stemrechten, onder de 5% drempel is gedaald op 7 maart 2018. In de transparantiekennisgeving ontvangen op 8 maart 2018 meldt BlackRock, Inc. dat het totale aandeelhouderschap in Telenet, inclusief gelijkgestelde financiële instrumenten, van één van haar dochterondernemingen, BlackRock Investment Management (UK) Limited, was gedaald onder de 3% drempel op 6 maart 2018.

Op 7 maart 2018 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. in overeenstemming met artikel 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving meldt BlackRock Inc. dat de deelneming in Telenet van één van haar dochterondernemingen, BlackRock Investment Management (UK) Limited, op 5 maart 2018 onder de 3% drempel is gezakt.

Op 10 januari 2018 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege Liberty Global Plc, Liberty Global Europe LLC (gefuseerd met UnitedGlobalCom LLC), UnitedGlobalCom LLC, LGI Slovakia Holdings, Inc., LGI International LLC, Liberty Global, Inc. en Lynx Finance 1 LLC (vereffend), overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 mei 2007. Deze kennisgeving werkt de kennisgeving van Liberty Global Plc van 11 januari 2016 bij. In die kennisgeving meldde Liberty Global Plc een wijziging in de controleketen van haar deelneming in Telenet naar aanleiding van een aantal intra-groep transacties die plaatsvonden op 23 november 2015. Bovendien meldde Liberty Global Plc in die kennisgeving dat zij de ultieme moederonderneming van Telenet was geworden.

In deze transparantiekennisgeving van 9 januari 2018 meldt Liberty Global Plc een wijziging in de controleketen van haar deelneming in Telenet naar aanleiding van drie nieuwe intra-groep transacties. Ten eerste werd Lynx Finance 1 LLC ontbonden en vereffend op 29 augustus 2017. Ten tweede fuseerden Liberty Global Europe LLC en UnitedGlobalCom LLC op 14 december 2017, waarbij UnitedGlobalCom LLC Liberty Global Europe LLC overnam. En ten derde bracht LGI International LLC (voorheen LGI International, Inc.) al haar aandelen in Liberty Global Broadband I Ltd in LGI Slovakia Holdings, Inc. in op 22 december 2017. Deze transacties vonden plaats tussen en werden gerealiseerd door 100% dochterondernemingen van Liberty Global Plc, die de ultieme moederonderneming van Telenet blijft.

Deze transparantiekennisgeving van 9 januari 2018 meldt geen enkele wijziging in de deelneming van Liberty Global Plc sinds haar laatste kennisgeving van 11 januari 2016.