Telenet.be
 
 
 
 

Investor
Relations

 
 

Evenement details

TRANSPARANTIEMELDINGEN 2013

August 27, 2013

Op 27 augustus 2013 heeft de Vennootschap een kennisgeving ontvangen vanwege LGI Ventures B.V. en van andere vennootschappen die in onderling overleg optreden met LGI Ventures B.V., in overeenstemming met artikel 74, § 7 van de Wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen, waarin LGI Ventures B.V. verklaart een belang aan te houden in Telenet Group Holding NV dat 30% van het totale aandelenkapitaal overschrijdt.

Op 17 mei 2013 ontving de Vennootschap een transparantiemelding vanwege Norges Bank, volgens dewelke Norges Bank 3.531.612 aandelen aanhield op 14 mei 2013, hetzij 3,08% van het totale uitstaande aandelenkapitaal. Bovendien heeft Norges Bank 1.765.475 aandelen van de Vennootschap uitgeleend, die ze op elk moment kan terugvragen (document alleen in het Engels beschikbaar). Indien Norges Bank dit recht zou uitoefenen of indien de leningen op hun vervaldag zouden komen, zou dit de totale participatie van Norges Bank op 5.297.087 aandelen brengen, hetzij 4,61 % van het totale uitstaande aandelenkapitaal.

Op 17 mei 2013 ontving de Vennootschap een transparantiemelding vanwege Norges Bank, volgens dewelke Norges Bank 1.948.205 aandelen aanhield op 3 mei 2013,hetzij 1,73 % van het totale uitstaande aandelenkapitaal. Bovendien heeft Norges Bank 3.000.000 aandelen van de Vennootschap uitgeleend, die ze op elk moment kan terugvragen (document alleen in het Engels beschikbaar).

Op 1 februari 2013 heeft Telenet een transparantiemelding ontvangen vanwege Liberty Global, Inc., waarin deze bevestigt (via haar dochtervennootschap Binan Investments B.V.) dat, op 1 februari 2013, de participatie van Liberty Global, Inc. in de Onderneming 66.342.037 aandelen bedroeg, hetzij 58,29% van het totale uitstaande aandelenkapitaal, alsook 3.000 warranten, ingevolge het openbaar overnamebod van Binan Investments B.V. op alle aandelen en warranten van de Onderneming (die nog niet in het bezit waren van Binan Investments B.V. en haar verbonden vennootschappen, met inbegrip van Telenet).

Op 14 januari 2013 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege Liberty Global, Inc., waarin deze bevestigt (via haar dochtervennootschap Binan Investments B.V.) dat, op 8 januari 2013, de participatie van Liberty Global, Inc. in de Onderneming 56.844.400 aandelen bedroeg, hetzij 49,95% van het totale uitstaande aandelenkapitaal op die dag, na de uitgifte van 402.018 nieuwe gewone aandelen als gevolg van de uitoefening van 402.018 warranten.