Telenet.be
 
 
 
 

Investor
Relations

 
 

Evenement details

TRANSPARANTIEMELDINGEN 2007

December 19, 2007

Op 13 maart 2018 heeft Telenet een tweede transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. in overeenstemming met artikel 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving meldt BlackRock Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen), uitsluitend wat betreft stemrechten, onder de 5% drempel was gedaald op 9 maart 2018.

Op 13 maart 2018 heeft Telenet een tweede transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. in overeenstemming met artikel 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In deze kennisgeving meldt BlackRock Inc. dat haar uiteindelijke deelneming in Telenet (rekening houdende met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) onder de 5% drempel is gedaald op 12 maart 2018.

Op 19 december 2007 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege de overblijvende partijen bij de Syndicaatsovereenkomst optredend in onderling overleg, volgens dewelke de leden van het Liberty Global Consortium samen met de leden van het Financieel Consortium 55,06 % van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 53,99 % van het totaal aan (potentieel) stemrechtverlenende effecten bezitten op het ogenblik van de melding.

De vennootschap ontving op 15 november 2007 een transparantieverklaring vanwege Centaurus Capital n.a.v. de verkoop van 612.503 aandelen, waardoor Centaurus Capital onder de drempel van 3% van het kapitaal zakt.

Op 6 november 2007 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege de overblijvende partijen bij de Syndicaatsovereenkomst optredend in onderling overleg, waaruit blijkt dat het Liberty Global Consortium een groepsinterne overdracht van aandelen heeft gedaan: alle aandelen gehouden door LGI Ventures BV werden overgedragen naar de Liberty groepsvennootschap Binan Investments BV. Bijgevolg vervangt Binan Investments BV LGI Ventures BV in het Liberty Global Consortium. Tevens blijkt uit de transparantiemelding dat de Evercore entiteiten al hun aandelen in Telenet Group Holding (0,96%) hebben verkocht. Het Liberty Global Consortium houdt op datum van deze transparantiemelding 52,06% van de uitstaande stemrechtverlenende effecten.

Op 26 september 2007 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege de overblijvende partijen bij de Syndicaatsovereenkomst optredend in onderling overleg, volgens dewelke de leden van het Liberty Global Consortium (echter zonder de Evercore entiteiten en CDP Capital Communications Belgique Inc.) samen met de leden van het Financieel Consortium 55,82 % van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 54,99 % van het totaal aan (potentieel) stemrechtverlenende effecten bezitten op het ogenblik van de melding. Tevens blijkt eruit dat Liberty Global Inc., via met haar verbonden vennootschappen, 51,11 % van het huidig aantal bestaande aandelen bezit.

Op 21 september 2007 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege Cyrte Investments GP I B.V. ("Cyrte") volgens dewelke Cyrte al haar effecten van de vennootschap heeft verkocht.

Op 18 september 2007 heeft de Vennootschap een kennisgeving ontvangen vanwege LGI Ventures B.V. en van andere vennootschappen die in onderling overleg optreden met LGI Ventures B.V., in overeenstemming met artikel 74, § 7 van de Wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen, waarin LGI Ventures B.V. verklaart een belang aan te houden in Telenet Group Holding NV dat 30% van het totale aandelenkapitaal overschrijdt.

Op 13 september 2007 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege Cyrte Investments GP I B.V. ("Cyrte") volgens dewelke Cyrte 5,01% van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 4,93% van het totaal aan (potentieel) stemrechtverlenende effecten bezitten op het ogenblik van de melding.

De vennootschap ontving op 3 september 2007 een nieuwe transparantieverklaring n.a.v. de overdracht van 2.500.000 aandelen tussen verschillende vennootschappen van de Liberty Group

Op 13 augustus 2007 en 28 augustus 2007 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege de overblijvende partijen bij de Syndicaatsovereenkomst optredend in onderling overleg, volgens dewelke de leden van het Liberty Global Consortium (echter zonder de Evercore entiteiten en CDP Capital Communications Belgique Inc.) samen met de leden van het Financieel Consortium 50,98 % van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 50,22 % van het totaal aan (potentieel) stemrechtverlenende effecten bezitten op het ogenblik van de melding. Tevens blijkt eruit dat Liberty Global Inc., via met haar verbonden vennootschappen, 48,18 % van het huidig aantal bestaande aandelen bezit.

Op 4 juli 2007 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege alle partijen bij de Syndicaatsovereenkomst optredend in onderling overleg, volgens dewelke zij 56,17% van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 59,12% van het totaal aan stemrechtverlenende effecten bezitten op het ogenblik van de melding. Tevens blijkt eruit dat Liberty Global Inc., via met haar verbonden vennootschappen, 49,65% van het totaal aantal bestaande aandelen bezit.

Op 26 maart 2007 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege alle partijen bij de Syndicaatsovereenkomst optredend in onderling overleg, volgens dewelke zij 56,29% van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 59,13% van het totaal aan stemrechtverlenende effecten bezitten op het ogenblik van de melding. Tevens blijkt eruit dat Liberty Global Inc., via met haar verbonden vennootschappen, 31,34% van het totaal aantal bestaande aandelen bezit.

Op 9 maart 2007 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege alle partijen bij de Syndicaatsovereenkomst optredend in onderling overleg, volgens dewelke zij 57,10% van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 60,01% van het totaal aan stemrechtverlenende effecten bezitten op het ogenblik van de melding. Tevens blijkt eruit dat Liberty Global Inc., via met haar verbonden vennootschappen, 30,08% van het totaal aantal bestaande aandelen bezit.

Op 13 november 2006 en 20 november 2006 ontving de vennootschap telkens een transparantiemelding vanwege alle partijen bij de Syndicaatsovereenkomst optredend in onderling overleg, volgens dewelke zij 55,17% van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 58,30% van het totaal aan stemrechtverlenende effecten bezitten op het ogenblik van de melding.

Op 28 september 2006 en 24 oktober 2006 ontving de vennootschap een transparantiemelding voor rekening van Cyrte Fund I C.V. volgens dewelke het in totaal 5,82 % van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 5,16% van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bezit op het ogenblik van de melding.

Op 9 augustus 2006 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege Centaurus Capital volgens dewelke het 3,50% van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 3,10% van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bezit op het ogenblik van de melding.

Op 10 maart 2006 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege Fortis Investment Management volgens dewelke het 3,54% van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 3,14% van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bezit op het ogenblik van de melding.

Op 24 oktober en 28 november 2005 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege alle partijen bij de Syndicaatsovereenkomst samen, volgens dewelke zij 55,59% van de bestaande stemrechtverlenende effecten en 58,35% van het totaal aan stemrechtverlenende effecten bezitten op het ogenblik van de melding.