Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Vooruitzichten

Vooruitzichten

Wij hebben in de eerste negen maanden van 2020 een sterke financiële prestatie neergezet, in lijn met de herziene verwachtingen voor het volledige jaar 2020 die we eind april presenteerden. Op rebased basis zijn onze opbrengsten voor het jaar tot op heden met iets meer dan 2% gedaald. Dit weerspiegelt een terugval met 12% van onze overige opbrengsten, die onder meer (i) interconnectieopbrengsten, (ii) opbrengsten uit de verkoop van telefoons en (iii) reclame- en productieopbrengsten van ons mediabedrijf De Vijver Media nv omvatten. Met uitzondering van onze overige opbrengsten, die het zwaarst door de COVID-19-pandemie werden getroffen, waren onze rebased opbrengsten vrijwel stabiel in de eerste negen maanden van 2020. Voor het volledige jaar blijven wij voor de rebased opbrengsten bij onze prognose van ongeveer -2% tegenover 2019, terwijl de rebased opbrengsten met uitzondering van overige opbrengsten vrijwel stabiel zouden moeten blijven vergeleken met vorig jaar.

In de eerste drie kwartalen van het jaar steeg onze rebased Adjusted EBITDA licht met minder dan 1%, als gevolg van (i) lagere verkoop- en marketingkosten wegens de impact van de COVID-19-pandemie en de impact van de migratie van de klanten van SFR vorig jaar en (ii) een aanhoudende strakke kostenbeheersing. Voor het restant van het jaar menen wij dat wij beter dan onze vooruitzichten zullen presteren, in de veronderstelling dat er geen tweede COVID-lockdown komt. Bijgevolg verhogen wij onze prognose voor de rebased Adjusted EBITDA voor het volledige jaar van ongeveer -1% naar vrijwel stabiel.

Gelet op de robuuste aard van onze vaste en mobiele infrastructuur en ons bewezen vermogen om onze toekomstige investeringen zorgvuldig af te wegen, verwachten wij nog steeds dat onze operationele vrije kasstroom zal groeien, meer bepaald met 1 à 2% op rebased basis, met een vrijwel stabiele operationele vrije kasstroom jaar-op-jaar voor de eerste negen maanden van het jaar. Tot slot blijven wij mikken op een aangepaste vrije kasstroom van € 415,0 - € 435,0 miljoen, evenwel dichter bij de laagste waarde. Wij zijn op de goede weg, met een aangepaste vrije kasstroom van € 258,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2020.

OUTLOOK FY 2020 FY 2019 (rebased)c As presented on Feb 12, 2020 As amended on April 30, 2020 As amended on October 29, 2020
Revenue (rebased)(d) € 2,626.0 million Broadly stable Around -2% Around -2%
Revenue, excluding Other revenue (rebased) (d, e) € 2,089.4 million - Broadly stable Broadly stable
Adjusted EBITDA growth (rebased) (a) € 1,370.5 million Around 1% Around -1% Broadly stable
Operating Free Cash Flow growth (rebased) (a, b) € 819.2 million Around 2% 1-2% 1-2%
Adjusted Free Cash Flow (a, f) - € 415.0 - 435.0 million Lower end of the € 415.0 - 435.0 million range Lower end of the € 415.0 - 435.0 million range

(a) Kwantitatieve reconciliaties naar nettowinst (met inbegrip van groeicijfers van de nettowinst) en kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor onze duiding van de Adjusted EBITDA, operationele vrije kasstroom en aangepaste vrije kasstroom kunnen niet zonder onredelijke inspanningen worden verstrekt, aangezien wij geen prognoses maken van (i) bepaalde niet-geldelijke lasten, met inbegrip van afschrijving en waardevermindering, herstructurering en overige operationele posten die deel uitmaken van de bedrijfsinkomsten en (ii) specifieke wijzigingen in het werkkapitaal met een impact op de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten. De posten waarvoor wij geen prognose geven, kunnen van periode tot periode sterk variëren. (b) Met uitsluiting van de opname van gekapitaliseerde uitzendrechten voor voetbal en licenties voor het mobiele spectrum en de impact van IFRS 16 op onze toe te rekenen investeringsuitgaven. (c) Met inbegrip van de opbrengsten voor overname en de Adjusted EBITDA van De Vijver Media (volledig geconsolideerd sinds 3 juni 2019), met uitsluiting van de opbrengsten en Adjusted EBITDA van Coditel S.à.r.l. (gedeconsolideerd per 1 april 2020) en met inbegrip van veranderingen in de IFRS verslaggeving van bepaalde contentcontracten over de periode van 1 augustus tot en met 31 december. (d) Ten opzichte van de opbrengsten op gerapporteerde basis voor het gehele jaar 2019 en de opbrengsten exclusief de overige opbrengsten voor het gehele jaar 2019 zouden de vooruitzichten voor het gehele jaar 2020 grotendeels stabiel blijven. (e) Overige opbrengsten omvatten voornamelijk (i) interconnectieopbrengsten uit zowel vaste als mobiele telefonie, (ii) reclame- en productieopbrengsten uit De Vijver Media nv, dat wij sinds 3 juni 2019 volledig consolideerden, (iii) de verkoop van mobiele telefoons, met inbegrip van de opbrengsten uit de programma’s 'Choose Your Device', (iv) wholesale-opbrengsten uit zowel onze commerciële als gereguleerde wholesale-activiteiten, (v) vergoedingen voor de activering en installatie van producten en (vi) opbrengsten uit de verkoop van settopboxen, zoals gedetailleerd in 2.1 Bedrijfsopbrengsten. (f) In de veronderstelling dat bepaalde betalingen op onze huidige licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum in KW4 2020 plaatsvinden en de betaling van de belasting op onze belastingaangifte 2019 pas begin 2021 zal worden uitgevoerd.

Voor meer informatie in verband met onze jaarprognoses, verwijzen we naar ons KW3 2020 financieel persbericht.