Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Vooruitzichten

Vooruitzichten

Wij hebben in de eerste helft van 2022 met succes twee belangrijke strategische herzieningen doorgevoerd. We hebben de grondslag van onze Vennootschap voor de toekomst versterkt en zijn twee waardeverhogende samenwerkingen op lange termijn aangegaan in lijn met onze visie 'Partners in het leven. Voor het leven'. In juni hebben wij de verkoop van onze mobiele zendmastenactiviteit aan DigitalBridge afgerond voor een totaal contant bedrag van € 745,0 miljoen, het equivalent van 25,1x EV/EBITDAaL 2021. In het kader van deze overeenkomst hebben wij een langlopend Master Lease Agreement ("MLA") met DigitalBridge gesloten, met een initiële periode van 15 jaar en twee verlengingsopties van elk 10 jaar. De overeenkomst omvat ook een build-to-suit ('BTS') verbintenis voor de uitrol van ten minste 475 bijkomende nieuwe sites, waarbij Telenet als onderaannemer van TowerCo optreedt en die Telenet na verloop van tijd bijkomende opbrengsten zal opleveren. Bijgevolg presenteren wij voortaan de Adjusted EBITDAaL als bijkomende financiële kernparameter, zoals besproken onder 2. Belangrijkste financiële ontwikkelingen. In juni 2022 zijn wij begonnen met leasebetalingen voor de mobiele zendmasten aan DigitalBridge, zoals besproken onder 2.4 Adjusted EBITDA en Adjusted EBITDAaL.

Midden juli 2022 hebben wij een bindende overeenkomst met Fluvius gesloten, als volgende gezamenlijke stap naar de realisatie van het 'datanetwerk van de toekomst'. Beide bedrijven ambiëren de levering op termijn van snelheden tot 10 Gbps in het volledige servicegebied, en hebben een duidelijk stappenplan om dat te bereiken. Zie 3.3 Gebeurtenissen na balansdatum en de afzonderlijke persberichten voor meer informatie. Aangezien deze transactie naar verwachting begin 2023 voltooid zal zijn, heeft ze slechts een beperkte impact op onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2022, met betrekking tot bepaalde kosten voor de voorbereiding van de go-live van NetCo (zogeheten 'cost to capture'). Wij verwachten dat deze voorbereidende kosten dit jaar ongeveer € 5 miljoen zullen bedragen. Deze kosten zitten niet vervat in de huidige vooruitzichten voor de Adjusted EBITDA.

Met de eerste zes maanden van het jaar achter ons, bevestigen wij de vooruitzichten voor het volledige jaar 2022 die wij midden februari hebben voorgesteld. Wij verwachten een betere trend van onze opbrengsten en onze Adjusted EBITDA in de tweede helft van het jaar, dankzij bepaalde prijsaanpassingen die midden juni 2022 zijn ingegaan, samen met een aanhoudende focus op onze bedrijfskosten en een strakke kostenbeheersing.

outlook