Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Vooruitzichten

Vooruitzichten

Wij hebben in de eerste helft van 2020 een sterke financiële prestatie neergezet, in lijn met de herziene verwachtingen voor het volledige jaar 2020 die we eind april presenteerden. Onze opbrengsten in de eerste zes maanden van het jaar stegen met 1% jaar-op-jaar en omvatten de impact van de overname van De Vijver Media (volledig geconsolideerd sinds 3 juni 2019) en de desinvestering van onze voormalige kabelonderneming in Luxemburg (gedeconsolideerd per 1 april 2020). Zonder deze niet-organische impact daalden onze opbrengsten op rebased basis met bijna 3%. Zoals toegelicht in onze opbrengstensectie was deze terugval voornamelijk toe te schrijven aan onze overige opbrengstenlijn, namelijk (i) interconnectie-opbrengsten, (ii) opbrengsten uit de verkoop van telefoons en (iii) reclame- en productieopbrengsten van ons mediabedrijf De Vijver Media nv. Onze overige opbrengsten, die het sterkst door de COVID-19-pandemie worden beïnvloed, buiten beschouwing gelaten, waren onze opbrengsten op zowel gerapporteerde als rebased basis stabiel, in lijn met onze huidige prognose. Ondanks een sterke daling van de wholesale-tarieven voor kabel op 1 juli 2020 verwachten wij een geleidelijk herstel van onze overige opbrengsten in de tweede helft van het jaar. Wij verwachten dus nog steeds een algemene daling van de opbrengsten met ongeveer 2% op rebased basis voor het volledige jaar.

Over de eerste zes maanden van het jaar bereikten wij een gezonde 5%-groei van onze Adjusted EBITDA met inbegrip van de hogervermelde niet-organische effecten. Deze niet-organische effecten buiten beschouwing gelaten steeg onze Adjusted EBITDA in H1 2020 met bijna 2% op rebased basis gedreven door (i) lagere verkoop- en marketingkosten als gevolg van de COVID-19-pandemie en de impact van de migratie van de klanten van SFR vorig jaar en (ii) een aanhoudend strakke kostenbeheersing. Gelet op een minder gunstige vergelijkingsbasis met het derde kwartaal van vorig jaar en de reeds vermelde regulatoire tegenwinden, verwachten wij een zwakkere prestatie voor de Adjusted EBITDA in de tweede helft van het jaar, met een daling met ongeveer 1% op rebased basis voor het volledige jaar.

Gelet op de robuuste aard van onze vaste en mobiele infrastructuur en ons bewezen vermogen om onze toekomstige investeringen zorgvuldig af te wegen, verwachten wij nog steeds dat onze operationele vrije kasstroom zal groeien, meer bepaald met 1 tot 2% op rebased basis. Over de eerste zes maanden van het jaar groeide de operationele vrije kasstroom op rebased basis met 5% jaar-op-jaar. Tot slot blijven wij mikken op een aangepaste vrije kasstroom van € 415,0 - € 435,0 miljoen, evenwel dichter bij de onderkant van deze vork. Wij zijn op de goede weg, met een aangepaste vrije kasstroom van € 263,9 miljoen in de eerste helft van 2020.

Tot slot herbevestigen wij onze intentie om de totale schuldgraad in de buurt van 4,0x te houden, terwijl wij vasthouden aan de strategie voor de aandeelhoudersvergoeding die we op de Capital Markets Day in december 2018 voorstelden. Na de uitkering van een tussentijds en een slotdividend in respectievelijk december 2019 en mei 2020 op de aangepaste vrije kastroom van 2019, hebben wij de intentie om in december van dit jaar nogmaals een tussentijds dividend uit te keren, en een slotdividend in mei van volgend jaar, in beide gevallen afhankelijk van de goedkeuring door de raad van bestuur en de aandeelhouders. Als onderdeel van ons beleid voor kapitaalallocatie willen wij 50% tot 70% van de aangepaste vrije kasstroom van vorig jaar in de vorm van tussentijdse en slotdividenden aan de aandeelhouders uitkeren. Binnen de grenzen van het voornoemde kader voor de netto totale schuldgraad en bij ontstentenis van de voornoemde factoren, kan het restant van onze aangepaste vrije kasstroom in aanmerking komen voor de incrementele inkoop van aandelen, buitengewone dividenden, een verlaging van de schuldgraad, aangroeiende overnamen of een combinatie daarvan.

Voor meer informatie in verband met onze jaarprognoses, verwijzen we naar ons KW2 2020 financieel persbericht.

Vooruitzichten boekjaar 2020 Rebased boekjaar 2019 (c) Zoals voorgesteld op 12 februari 2020 Zoals herzien op 30 april 2020
Bedrijfsopbrengsten (rebased) € 2,626.0 miljoen Vrijwel stabiel Ongeveer -2%
Bedrijfsopbrengsten, exclusief overige opbrengsten (rebased) (d) € 2,089.4 miljoen - Ongeveer stabiel
Groei van de Adjusted EBITDA(e) (rebased) € 1,394.2 miljoen Ongeveer 1% Ongeveer -1%
Groei van de operationele vrije kasstroom (rebased) (b, f) € 838.0 miljoen Ongeveer 2% 1-2%
Aangepaste vrije kasstroom (g, h) - € 415.0 - 435.0 miljoen Onderkant van de vork van € 415.0 – 435.0 miljoen

(a) Including the pre-acquisition revenue and Adjusted EBITDA of De Vijver Media (fully consolidated since June 3, 2019) and excluding the revenue and Adjusted EBITDA of Coditel S.à r.l. (deconsolidated as of April 1, 2020). (b) Relative to both our reported revenue for the full year 2019 and our reported revenue excluding other revenue for the full year 2019, our revenue outlook for the full year 2020 would be broadly stable. (c) Other revenue includes (i) interconnect revenue from both our fixed-line and mobile telephony customers, (ii) advertising and production revenue from De Vijver Media NV, which we fully consolidated as of June 3, 2019, (iii) mobile handset sales, including the revenue earned under our "Choose Your Device" programs, (iv) wholesale revenue generated through both our commercial and regulated wholesale businesses, (v) product activation and installation fees and (vi) set-top box sales revenue as detailed under 2.1 Revenue. (d) Quantitative reconciliations to net profit (including net profit growth rates) and cash flows from operating activities for our Adjusted EBITDA, Operating Free Cash Flow and Adjusted Free Cash Flow guidance cannot be provided without unreasonable efforts as we do not forecast (i) certain non-cash charges including depreciation and amortization and impairment, restructuring and other operating items included in net profit, nor (ii) specific changes in working capital that impact cash flows from operating activities. The items we do not forecast may vary significantly from period to period. (e) Excluding the recognition of football broadcasting rights and mobile spectrum licenses and excluding the impact from IFRS 16 on our accrued capital expenditures. (f) Assuming certain payments are made on our current 2G and 3G mobile spectrum licenses in Q4 2020 and the tax payment on our 2019 tax return will not occur until early 2021.