Vooruitzichten

Vooruitzichten

Zoals wij tijdens de Capital Markets Day in december 2018 hebben aangekondigd, willen wij in de periode 2018-2021 een duurzame winstgevende groei leveren, mikkend op een gezonde samengestelde jaarlijkse groei van de operationele vrije kasstroom(a) van 6,5 tot 8,0% in de drie volgende jaren (de erkenning van voetbaluitzendrechten en de licenties voor het mobiele spectrum buiten beschouwing gelaten en met uitsluiting van de impact van IFRS 16 op onze toe te rekenen investeringsuitgaven).

Na een sterke financiële prestatie in H1 2019 herbevestigen wij de vooruitzichten voor ons boekjaar 2019 die we medio februari hebben voorgesteld. Vergeleken met de eerste helft van het jaar verwachten wij een zwakkere trend voor de rebased opbrengsten en Adjusted EBITDA in H2, na het verlies van het contract met MEDIALAAN en andere factoren, zoals uiteengezet in onze financiële oriëntatie voor het jaar. Voor het volledige jaar 2019 verwachten wij nog altijd een daling van de opbrengsten met ongeveer 2,5% jaar-op-jaar op rebased basis. In de context van een dalende omzet en de realisatie van vrijwel alle MVNO-gerelateerde synergieën uit de overname van BASE in 2018, verwachten wij dat onze Adjusted EBITDA(b) in 2019 met 1 tot 2% jaar-op-jaar zal inkrimpen op rebased basis. De lagere bijdrage van onze MVNO-activiteit buiten beschouwing gelaten, zouden zowel onze verwachte opbrengsten als Adjusted EBITDA in 2019 in grote lijnen stabiel geweest zijn op rebased basis.

Zoals reeds vermeld, was 2018 een piekjaar in onze investeringscyclus, vanwege de doorlopende upgrade van onze vaste en mobiele infrastructuur. Gelet op de beduidend lagere kapitaalintensiteit in 2019 mikken wij op een forse groei van de operationele vrije kasstroom(a) met 16-18%(c) jaar-op-jaar in 2019. Voor 2019 verwachten wij een aangepaste vrije kasstroom(d) van € 380,0 tot € 400,0 miljoen. Onze aangepaste vrije kasstroom in 2019 zal worden beïnvloed door (i) een wezenlijk lagere bijdrage van ons platform voor leverancierskredieten, aangezien wij het platform willen stabiliseren tegenover een netto positieve bijdrage van € 93,7 miljoen in 2018, (ii) een negatieve impact op het werkkapitaal omwille van de afgenomen investeringsintensiteit, (iii) hogere geldelijke belastingen als gevolg van onze hogere winsten voor belastingen en (iv) hogere geldelijke rentelasten vergeleken met 2018 als gevolg van hogere schuldsaldi in verband met het buitengewone dividend van vorig jaar, en ook omdat 2018 werd beïnvloed door de timingverschillen in de betalingen van onze rentelasten en betalingen m.b.t. onze afgeleide financiële instrumenten.

out

1 Onze rebased bedrijfsopbrengsten, Adjusted EBIDTDA en operationele vrije kasstroom voor het boekjaar 2018 zijn enigszins gewijzigd tegenover 14 februari 2019 als gevolg van een verdere afwikkeling van de op 31 mei 2018 verworven activiteit Nextel van respectievelijk € 2.556,4 miljoen, € 1.368,4 miljoen en € 712,6 miljoen.

(a)Onze operationele vrije kasstroom CAGR voor 2018-2021 wordt niet afgestemd op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de afstemming worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces; bepaalde posten kunnen immers aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(b)De leidraad voor onze Adjusted EBBITDA voor 2019 wordt niet afgestemd op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de afstemming worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces; bepaalde posten kunnen immers aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(c)Dit omvat niet de opname van uitzendrechten voor voetbal en licenties voor het mobiele spectrum en evenmin de impact van IFRS 16 op onze toe te rekenen investeringsuitgaven.

(d) De leidraad voor onze aangepaste vrije kasstroom voor 2019 wordt niet afgestemd op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de afstemming worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces; bepaalde posten kunnen immers aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(e) In de veronderstelling dat bepaalde betalingen voor onze huidige licenties voor het 2G- en 3G mobiele spectrum in KW4 2019 zullen plaatsvinden en dat de geldelijke betaling van onze belastingaangifte 2018 pas begin 2020 zal plaatsvinden.