Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Vooruitzichten

Vooruitzichten

Wij hebben in het eerste kwartaal een robuuste financiële prestatie neergezet met (i) vrijwel onveranderde opbrengsten op rebased basis, (ii) een solide groei met 4% van onze rebased Adjusted EBITDA en (iii) een sterk resultaat voor zowel de operationele vrije kasstroom en de aangepaste vrije kasstroom. De impact van de wereldwijde COVID-19-pandemie op onze financiële resultaten in KW1 2020 bleef relatief beperkt, maar zal naar verwachting in KW2 2020 en de rest van het jaar groter zijn, vooral wegens de blootstelling van onze dochteronderneming De Vijver Media aan de meer cyclische media- en reclamemarkten. We blijven onderliggende gezonde trends zien in onze kernactiviteiten van connectiviteitsdiensten in zowel het residentiële als het zakelijke segment. Dit wordt ondersteund door een sterk momentum voor onze belangrijke  FMC-bundels en een aanhoudende uptiering van ons breedbandklantenbestand met een gemiddelde downloadsnelheid van 202 Mbps aan het einde van KW1 2020, een stijging van 44% tegenover 140 Mbps een jaar geleden.

Wij hebben vooral vier negatieve gevolgen van COVID-19 voor ons financieel profiel waargenomen. Ten eerste genereerden wij minder opbrengsten met lage marge uit de verkoop van telefoons dan in dezelfde periode van vorig jaar, als gevolg van de sluiting van onze winkels sinds midden maart. Daarnaast hebben we voor Play Sport, onze betalende sportkanalen, een vroegere stijging van het verloop gezien dan in de vorige jaren, vanwege de afzegging van alle grote sportevenementen sinds midden maart. Ten derde ondervond Nextel, onze ICT-integrator die wij in mei 2018 overnamen, een nadelige impact van bepaalde vertragingen van opbrengsten uit projecten, en ten slotte daalden de reclameopbrengsten van ons mediabedrijf De Vijver Media, dat wij in juni van vorig jaar overnamen.

Ondanks de huidige uitzonderlijke omstandigheden blijven wij uitstekend gepositioneerd voor de toekomst, dankzij onze toonaangevende gigabit HFC en 4G+ geconvergeerde netwerkinfrastructuur in combinatie met onze waardeverhogende FMC-strategie. Met onze uitmuntende conversie van de aangepaste vrije kasstroom en ons robuust liquiditeits- en schuldvervalprofiel op lange termijn van 8,3 jaar, bevinden wij ons in een zeer sterke positie om in 2020 en de volgende jaren een aantrekkelijke aandeelhouderswaarde te genereren. Bijgevolg herbevestigen wij de leidraad voor drie jaar die wij tijdens de Capital Markets Day 2018 voorstelden. Wij blijven dus goed op weg om een samengestelde jaarlijkse groei van onze operationele vrije kasstroom met 6,5 tot 8,0% te bereiken voor de periode 2018-2021 (de opname van de voetbaluitzendrechten en de licenties voor het mobiele spectrum en de impact van IFRS 16 vanaf 1 januari 2019 buiten beschouwing gelaten).

Wij verwachten voor het boekjaar 2020 een matig negatieve maar tijdelijke impact van COVID-19 op onze opbrengsten en Adjusted EBITDA van 2 percentpunten. Dit weerspiegelt de verwachte effecten van de huidige lockdown vanaf medio maart 2020 en sluit de effecten uit van eventuele aanvullende lockdowns in de tweede helft van het jaar, die verdere gevolgen zouden kunnen hebben onze activiteiten. Er wordt ook van uitgegaan dat we de lockdown in mei geleidelijk zullen beëindigen met een gradueel economisch herstel daarna. In deze context verwachten we een daling van de omzet met ongeveer 2% op rebased basis. Exclusief onze overige inkomsten, waaronder (i) interconnectie-inkomsten van zowel onze vaste als mobiele telefonie klanten, (ii) reclame- en productie-inkomsten van De Vijver Media NV, die we volledig hebben geconsolideerd vanaf 3 juni 2019, (iii) verkoop van mobiele telefoons, inclusief de inkomsten onder ons "Choose Your Device"' programma's, (iv) wholesale-inkomsten gegenereerd door zowel onze commerciële als gereguleerde wholesale activiteiten, (v) productactiverings- en installatiekosten en (vi) opbrengsten van de verkoop van settopboxen, anticiperen we dat onze inkomsten voor het volledige jaar in grote lijnen stabiel zullen blijven in vergelijking met 2019, wat de veerkracht van onze  residentiële en zakelijke connectiviteitssegmenten beklemtoont. Wij zullen onze kostenbasis blijven beheersen en verzekeren dat al onze activiteiten operationele leverage genereren. Zodoende verwachten wij een minder uitgesproken impact op onze Adjusted EBITDA, met ongeveeer -1% op rebased basis. Gelet op de robuuste aard van onze vaste en mobiele infrastructuur en ons bewezen vermogen om onze toekomstige investeringen zorgvuldig af te wegen, verwachten wij nog steeds dat onze operationele vrije kasstroom zal groeien, meer bepaald met 1 tot 2% op rebased basis. Tot slot blijven wij mikken op een aangepaste vrije kasstroom van € 415,0 - € 435,0 miljoen, maar verwachten wij dat onze prestatie voor het volledige jaar onderaan deze vork zal liggen.

Daarmee herbevestigen we onze intentie om de netto totale schuldgraad rond het 4,0x middelpunt te behouden, terwijl we doorgaan om onze verloningsstrategie voor aandeelhouders na te leven, zoals meegedeeld tijdens de Capital Markets Days van december 2018. Als onderdeel van dit kader van kapitaal allocatie streven we ernaar om tussen 50% en 70% van de aangepaste vrije kasstroom van het voorgaande jaar te distribueren voor aandeelhouders via tussentijdse en finale dividenden. Binnen de grenzen van het bovengenoemde netto totale schuldkader en bij gebrek aan een van de bovenstaande factoren, zal het  resterende deel van onze aangepaste vrije kasstroom in aanmerking komen voor bijkomende inkopen van eigen aandelen, buitengewoon dividenden, schuldafbouw, waarde creërende overnames of een combinatie  daarvan.

Voor meer informatie in verband met onze jaarvooruitzichten verwijzen we naar de KW1 2020 Investor & Analyst Toolkit.

outlook nl

(a) Een reconciliatie van onze operationele vrije kasstroom CAGR voor 2018-2021 met een EU IFRS-maatstaf is niet voorzien omdat niet alle elementen van de reconciliatie worden geprojecteerd als onderdeel van ons prognoseproces, aangezien bepaalde items aanzienlijk kunnen verschillen van één periode tot een andere. (b) Dit omvat niet de opname van uitzendrechten voor voetbal en licenties voor het mobiele spectrum en evenmin de impact van IFRS 16 op onze toe te rekenen investeringsuitgaven. (c) Inclusief de inkomsten vóór de acquisitie en de Aangepaste EBITDA van De Vijver Media (volledig geconsolideerd sinds 3 juni 2019) en exclusief de inkomsten en de Aangepaste EBITDA van Coditel S.à r.l. (gedeconsolideerd per 1 april 2020). (d) Overige inkomsten omvatten (i) interconnectie-inkomsten van zowel onze vaste en mobiele telefonieklanten, (ii) reclame- en productie-inkomsten van De Vijver Media NV, die we volledig consolideerden vanaf 3 juni 2019, (iii)  verkoop van mobiele handsets, inclusief de inkomsten die zijn verdiend met onze "Choose Your Device" -programma's, (iv) groothandelsinkomsten gegenereerd door zowel onze commerciële als gereguleerde groothandelsbedrijven, (v) productactivering en installatiekosten en (vi) inkomsten uit verkoop van settopboxen zoals gedetailleerd onder 2.1 Inkomsten. (e) Er wordt niet voorzien in een reconciliatie van onze Adjusted EBITDA-vooruitzichten  voor 2020 op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de reconciliatie worden geprojecteerd als onderdeel van ons prognoseproces, aangezien bepaalde items aanzienlijk kunnen verschillen van de ene periode tot de andere. (f) Wij geven geen aansluiting van de verwachte aangepaste vrije kasstroom in 2020 met een EU IFRS-maatstaf omdat bepaalde elementen van de aansluiting aanzienlijk kunnen variëren van periode tot periode en bijgevolg niet worden voorspeld tijdens ons prognoseproces. (g) De leidraad voor onze aangepaste vrije kasstroom voor 2020 wordt niet afgestemd op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de afstemming worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces; bepaalde posten kunnen immers aanzienlijk verschillen van periode tot periode. (h) In de veronderstelling dat bepaalde betalingen voor onze huidige licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum in KW4 2020 zullen plaatsvinden en dat de contante betaling van onze belastingaangifte 2019 pas begin 2021 zal plaatsvinden.