Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Redenen om te investeren

Redenen om te investeren

Show All
Toonaangevende HFC en 4G+ geconvergeerde netwerkinfrastructuur, onderbouwd door een gerichte, evenwichtige investeringsstrategie

Op 30 september 2022 hadden wij 2.014.700 unieke klantrelaties, die ongeveer 59 % vertegenwoordigden van de 3.427.000 woningen langs ons toonaangevende hybride glasvezel-coaxnetwerk (‘HFC’) in ons servicegebied in Vlaanderen en Brussel. Ons kabelnetwerk bestaat uit een dichte glasvezelbackbone met lokale lusverbindingen van coaxkabel en een spectrum tot 1,2 GHz. Met de EuroDocsis 3.0- en 3.1-technologie bieden wij downloadsnelheden voor data aan van 1 gigabit per seconde ('Gbps') in ons volledige servicegebied. Wij hebben in juli 2022 een bindende overeenkomst met Fluvius aangekondigd, als volgende gezamenlijke stap naar de realisatie van het datanetwerk van de toekomst (werknaam "Netco1"). Beide bedrijven ambiëren de levering op termijn van snelheden tot 10 Gbps in het volledige servicegebied, en hebben een duidelijk stappenplan om dat te bereiken met een combinatie van HFC (DOCSIS) en glasvezeltechnologieën. NetCo wil tot € 2 miljard investeren om het toonaangevende vaste netwerk uit te bouwen, met als doel om tegen 2038 78 % van ons servicegebied met glasvezel te bestrijken en in 2029 ongeveer 70 % van de gebouwen aan te sluiten. Wij zullen actief mogelijkheden zoeken om het netwerk verder te rationaliseren en de CAPEX te optimaliseren. Ons NetCo-plan is volledig gefinancierd en zal onafhankelijk zijn van externe financiering. NetCo is goed gepositioneerd om bijkomende strategische en/of financiële investeerders aan te trekken, gezien zijn marktpenetratie van bijna 60 % en zijn aantrekkelijke financiële profiel. Dit project moet nu worden aangemeld bij de Europese Commissie. De partijen verwachten dat de daadwerkelijke start van NetCo niet begin volgend jaar kan plaatsvinden (zoals eerder gemeld), maar veeleer tegen de zomer van 2023, zodra de Commissie toestemming heeft verleend.

Bewezen vermogen om de ARPU te verhogen dankzij een sterk merk en gedreven door vast-mobiele convergentie groei

In KW3 2022 realiseerden wij een maandelijkse vaste ARPU per klantrelatie van € 60,3, een stijging met bijna 3 % tegenover dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk door de prijsaanpassing van juni 2022.

Gedisciplineerde kostenbeheersing en aanhoudende focus op operationele leverage door digitale transformatie

Onze operationele kosten stegen op gerapporteerde basis met bijna 4 % in de negen maanden tot 30 september 2022, vergeleken met de periode van vorig jaar, en met 3 % jaar-op-jaar op rebased basis. Dit was voornamelijk het gevolg van (i) hogere personeelskosten wegens de verplichte loonindexering in januari 2022, (ii) hogere energiekosten, die tot een algemene stijging van de netwerkexploitatiekosten leidden, (iii) de impact van de hogere inflatie op de uitbestede arbeidsdiensten en professionele diensten en (iv) hogere overige indirecte kosten. Als we kijken naar het volledige jaar 2022, verwachten we nog steeds dat onze bedrijfskosten met 5% zullen dalen op jaarbasis, exclusief personeelskosten, energiekosten en de impact van bepaalde eenmalige fusies en overnames. De helft van de daling van 5% wordt gedreven door de impact van digitalisering.

Streven naar 1% omzet- en EBITDA-groei voor FY 2022

Nu we de eerste negen maanden van het jaar achter de rug hebben, herbevestigen we onze midden februari voorgestelde vooruitzichten voor het volledige jaar 2022. Onze financiële prestaties in de eerste negen maanden van het jaar tonen dat wij goed op weg zijn om ze waar te maken. Wij verwachten niet dat de consolidatie van Caviar Group in onze geconsolideerde jaarrekening vanaf 1 oktober 2022 de hieronder vermelde rebased groeipercentages aanzienlijk zal beïnvloeden.

Sterke liquiditeit en schuldvervalprofiel op lange termijn van 5,8 jaar

Op 30 september 2022 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) €6.906,8 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.561,5 miljoen verband houdt met de in € en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 3.454,2 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2020, die van april 2028 tot april 2029 vervalt. Ons totale schuldsaldo op 30 september 2022 omvatte ook een hoofdsom van € 349,9 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma. Het restant komt voornamelijk overeen met leaseverplichtingen voor (i) de verkoop van onze activiteit mobiele torens aan DigitalBridge op 1 juni 2022, die leidde tot een Master Lease Agreement van 15 jaar, (ii) de verwerving van Interkabel voorafgaand aan de verwachte afronding van de NetCo-transactie die we medio juli van dit jaar aankondigden en (iii) overige leases. Tot slot omvatte ons totale schuldsaldo op 30 september 2022 ook uitstaande verplichtingen van €392,4 miljoen met betrekking tot de licenties voor mobiel spectrum na de recente multiband spectrumveiling, aangezien we hebben gekozen voor jaarlijkse uitgestelde betalingen gedurende de levensduur van elke licentie in plaats van voorafbetalingen.

Op 30 september 2022 hadden wij €349,9 miljoen schulden op korte termijn in verband met ons leverancierskredietprogramma; al deze schulden vervallen in minder dan twaalf maanden en dragen een marge van 195 basispunten boven EURIBOR (drempel op 0 %). Dit vertegenwoordigde stijgingen met respectievelijk € 3,9 miljoen tegenover 31 december 2021 en € 18,2 miljoen tegenover 30 juni 2022, als weerspiegeling van het seizoensgebonden karakter van sommige van onze geplande aflossingen in ons leverancierskredietprogramma, met een positieve impact op onze aangepaste vrije kasstroom met dezelfde bedragen in beide perioden. Voor het volledige jaar 2022 blijven wij een grotendeels stabiele evolutie verwachten tegenover 31 december 2021, zoals vermeld in onze vooruitzichten voor de aangepaste vrije kasstroom voor het volledige jaar 2022, met evenwel een mate van seizoensgebonden variatie in sommige van onze betalingen van kwartaal tot kwartaal.

Al onze variabele renterisico's en wisselkoersrisico's zijn afgedekt tot de maturiteit van de schuldinstrumenten door middel van een reeks derivaten, wat de zichtbaarheid van onze toekomstige aangepaste vrije kasstroom verbetert en de blootstelling aan schommelingen op de financiële markten tot het minimum beperkt. De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van ongeveer 5,8 jaar op 30 september 2022. Daarnaast hadden wij op 30 september 2022 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredieten, met bepaalde beschikbaarheden tot september 2026.

Aantrekkelijke aandeelhouderswaarde in 2022 en de volgende jaren

Zoals uiteengezet tijdens onze Capital Markets Day van september 2022, is het onze geconsolideerde ambitie op lange termijn om zowel de ARPU als ons klantenbestand te laten groeien, wat zich vertaalt in een gezonde omzetgroei. Wij verwachten dat onze bedrijfskosten mettertijd verder zullen dalen als gevolg van de toenemende digitalisering, zodat onze Adjusted EBITDA zal toenemen. Na de constructie en upgrade van het NetCo-netwerk verwachten wij een aanzienlijk lagere CAPEX-intensiteit in zowel onze NetCo- als Telenet-activiteiten. Dit zal leiden tot een forse groei van de aangepaste vrije kasstroom en een groei van het profiel van de aandeelhoudersvergoeding ten opzichte van ons huidige beleid.

Zoals midden juli van dit jaar werd aangekondigd, heeft de raad van bestuur van Telenet geopteerd voor een evenwichtig beleid voor de aandeelhoudersvergoeding tijdens de investeringscyclus (jaarlijks brutodividend per aandeel van € 1,0 tijdens de uitrolperiode 2023-2029), met een opwaarts potentieel (via buitengewone dividenden en/of aandeleninkoop) uit een gedeeltelijke afstoting van NetCo en/of ons vermogen om het FTTH-investeringsplan te optimaliseren.