Telenet.be
 
 
 
 

Investor
Relations

 
 

Evenement details

TRANSPARANTIEMELDINGEN 2016

August 19, 2016

Op 19 augustus 2016 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. en haar verbonden vennootschappen (hierna “BlackRock”) in overeenstemming met artikel 6 van de Wet van 2 mei 2007. Uit deze kennisgeving blijkt dat BlackRock ingevolge de verwerving van stemgerechtigde aandelen in Telenet op 17 augustus 2016 thans 5% van de stemrechten van Telenet bezit. BlackRock heeft aldus de drempel van 5% overschreden.

Op 19 augustus 2016 heeft Telenet een kennisgeving ontvangen vanwege Liberty Global Plc en haar verbonden vennootschap Binan Investments B.V. in overeenstemming met artikel 74, § 8 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Deze kennisgeving betreft een actualisatie van de kennisgeving overgemaakt door Liberty Global Plc en haar verbonden vennootschap Binan Investments B.V. op 21 augustus 2015 waarin zij verklaarden dat Binan Investments B.V. een belang aanhield in Telenet dat 55% van de effecten met stemrecht overschreed. Op 11 januari 2016 ontving Telenet ook een kennisgeving vanwege Liberty Global Plc in overeenstemming met artikel 6 van de Wet van 2 mei 2007, waarin Liberty Global plc een wijziging in haar indirecte aandeelhouderschap van Telenet meldde ten gevolge van een aantal intragroepstransacties.

De kennisgeving van 19 augustus 2016 meldt geen wijzigingen in de effecten met stemrechten in Telenet aangehouden door Liberty Global Plc sinds haar kennisgevingen van 21 augustus 2015 en 11 januari 2016.

Op 2 augustus 2016 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege BlackRock, Inc. en haar verbonden vennootschappen (hierna “BlackRock”) in overeenstemming met artikel 6 van de Wet van 2 mei 2007. Uit deze kennisgeving blijkt dat BlackRock ingevolge de verwerving van stemgerechtigde aandelen in Telenet op 28 juli 2016 thans 3,54% van de stemrechten van Telenet bezit. BlackRock is aldus boven de drempel van 3% gestegen.

Op 11 januari 2016 heeft Telenet een kennisgeving ontvangen vanwege Liberty Global Plc in overeenstemming met artikel 6 van de Wet van 2 mei 2007. Deze kennisgeving betreft een actualisatie van haar kennisgeving overgemaakt op 21 augustus 2015 waarin zij verklaarde dat Binan Investments B.V. een belang aanhield in Telenet dat 55% van de effecten met stemrecht overschreed. Deze kennisgeving van 21 augustus 2015 is op haar beurt een actualisatie van de voorafgaande kennisgevingen die Telenet ontving op 18 september 2007, 28 augustus 2008, 27 augustus 2009, 31 augustus 2010, 29 augustus 2011, 28 augustus 2012, 27 augustus 2013, en 22 augustus 2014.

In deze kennisgeving van 11 januari 2016 meldt Liberty Global Plc een wijziging in haar indirecte aandeelhouderschap van Telenet ten gevolge van een aantal intra-groep transacties welke plaatsvonden op 23 november 2015. In het kader van deze intra-groep transacties werd het volledige aandelenkapitaal in Binan Investments B.V. eerst overgedragen van UPC Belgium B.V. naar Liberty Global Europe Holding B.V., vervolgens van Liberty Global Europe Holding B.V. naar Liberty Global Holding B.V, vervolgens van Liberty Global Holding B.V. naar Liberty Global Europe LLC (voorheen Liberty Global Europe Inc.), en uiteindelijk van Liberty Global Europe LLC naar Liberty Global Broadband II Ltd. Alle overdrachten vonden plaats tussen 100% dochtervennootschappen van Liberty Global Plc.

Daarnaast verklaart Liberty Global Plc dat zij ten gevolge van bepaalde intra-groep transacties op heden de uiteindelijke moedervennootschap van Telenet is. Voorheen was Liberty Global Plc een dochtervennootschap van de vorige uiteindelijke moedervennootschap van Telenet, namelijk Liberty Global Inc.

Liberty Global Plc meldt verder dat Binan Investments B.V. de eerder door haar aangehouden warranten niet heeft uitgeoefend en dat deze warranten nu vervallen zijn.

Deze kennisgeving van 11 januari 2016 meldt geen wijzigingen in de effecten met stemrechten in Telenet aangehouden door Liberty Global Plc sinds haar laatste kennisgeving op 21 augustus 2015.