Telenet.be
 
 
 
 

Investor
Relations

 
 

Evenement details

TRANSPARANTIEMELDINGEN 2010

November 30, 2010

Op 24 november 2010 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege BNP Paribas Investment Partners SA, volgens dewelke BNP Paribas Investment Partners SA op 24 augustus 2010 5.595.908 aandelen aanhield, hetzij 4,99% van de op die datum uitstaande stemrechtverlenende effecten (document alleen in het Frans beschikbaar).

Op 30 november 2010 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege Norges Bank (de Centrale Bank van Noorwegen), volgens dewelke Norges Bank op 23 november 2010 3.382.022 aandelen aanhield, hetzij 3,01% van de uitstaande stemrechtverlenende effecten (document alleen in het Engels beschikbaar).

Op 27 augustus 2010 heeft de Vennootschap een kennisgeving ontvangen vanwege LGI Ventures B.V. en van andere vennootschappen die in onderling overleg optreden met LGI Ventures B.V., in overeenstemming met artikel 74, § 7 van de Wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen, waarin LGI Ventures B.V. verklaart een belang aan te houden in Telenet Group Holding NV dat 30% van het totale aandelenkapitaal overschrijdt.

Op 21 juni 2010 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege BNP Paribas Investment Partners SA (voorheen Fortis Investment Management SA), volgens dewelke BNP Paribas Investment Partners SA op 1 juni 2010 5.677.182 aandelen, hetzij 5,07% van de uitstaande stemrechtverlenende effecten aanhield (document alleen in het Frans beschikbaar).

Op 14 april 2010 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege de leden van het LGI Consortium, optredend in onderling overleg, volgens dewelke Binan Investments B.V. op 8 april 2010 56.405.400 aandelen, hetzij 50,45% van de uitstaande stemrechtverlenende effecten aanhield.

Op 17 februari 2010 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege Fortis Investment Management SA, volgens dewelke Fortis Investment Management SA op 5 februari 2010 4,99% van de uitstaande stemrechtverlenende effecten aanhield (document alleen in het Frans beschikbaar).

Op 15 januari 2010 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege Fortis Investment Management SA, volgens dewelke Fortis Investment Management SA op 13 januari 2010 5,01% van de uitstaande stemrechtverlenende effecten aanhield (document alleen in het Frans beschikbaar).

Op 15 januari 2010 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege Fortis Investment Management SA, volgens dewelke Fortis Investment Management SA op 7 januari 2010 4,91% van de uitstaande stemrechtverlenende effecten aanhield (document alleen in het Frans beschikbaar).