Telenet.be
 
 
 
 

Investor
Relations

 
 

Evenement details

TRANSPARANTIEMELDINGEN 2009

August 27, 2009

Op 27 augustus 2009 heeft de Vennootschap een kennisgeving ontvangen vanwege LGI Ventures B.V. en van andere vennootschappen die in onderling overleg optreden met LGI Ventures B.V., in overeenstemming met artikel 74, § 7 van de Wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen, waarin LGI Ventures B.V. verklaart een belang aan te houden in Telenet Group Holding NV dat 30% van het totale aandelenkapitaal overschrijdt.

Op 11 augustus 2009 ontving de vennootschap een transparantiemelding vanwege de leden van het Liberty Global Consortium, optredend in onderling overleg, volgens dewelke op 7 augustus 2009 de leden van het Liberty Global Consortium 50,21 % van de uitstaande stemrechtverlenende effecten bezaten. Daarnaast wordt melding gemaakt van diverse fusies binnen het Liberty Global Consortium, waardoor alle aandelen die het Liberty Global Consortium aanhoudt in Telenet Group Holding NV voortaan worden aangehouden door Binan Investments B.V.

Op 5 maart 2009 ontving de vennootschap transparantiemeldingen vanwege het Liberty Global Consortium, het Financieel Consortium en de KBC Group, optredend in onderling overleg, volgens dewelke op 5 maart 2009 de leden van het Liberty Global Consortium 50,65 % van de uitstaande stemrechtverlenende effecten bezaten en de leden van het Financieel Consortium 2,96 %. Gezien de leden van het Financieel Consortium vanaf deze datum als groep niet langer meer dan 3 % van de uitstaande stemrechtverlenende effecten van de vennootschap aanhouden, is de Aandeelhoudersovereenkomst tussen het Liberty Global Consortium en het Financieel Consortium met ingang van 5 maart 2009 beëindigt. Bijgevolg worden vanaf deze datum de leden van het Liberty Global Consortium niet langer geacht in onderling overleg op te treden met de leden van het Financieel Consortium. Daarnaast wordt melding gemaakt van deelnemingen door vennootschappen verbonden met een lid van het Financieel Consortium.

Op 19 februari 2009 ontving de vennootschap transparantiemeldingen vanwege het Liberty Global Consortium, het Financieel Consortium en de KBC Group, optredend in onderling overleg, volgens dewelke op 13 februari 2009 de leden van het Liberty Global Consortium 50,65 % van de uitstaande stemrechtverlenende effecten bezaten en de leden van het Financieel Consortium 3,27 % van de uitstaande stemrechtverlenende effecten. De leden van het Liberty Global Consortium hielden op 13 februari 2009 samen met de leden van het Financieel consortium 53,92 % van de uitstaande stemrechtverlenende effecten in hun bezit. Daarnaast wordt melding gemaakt van deelnemingen door vennootschappen verbonden met leden van het Financieel Consortium.