Telenet.be
 
 
 
 

Investor
Relations

 
 

Evenement details

Self Tender Offer

August 13, 2012

Op 13 augustus 2012 kondigde Telenet aan dat het een derde aandeleninkoopprogramma wilde starten via een vrijwillig openbaar bod tot verkrijging van eigen aandelen (het "Openbaar Bod tot Inkoop"), voor een maximum van 20.673.043 aandelen, hetzij 18,20% van het aandelenkapitaal van de Vennootschap op dat moment, tegen een prijs van €35,00 per aandeel. Deze prijs moest naar beneden aangepast worden met het brutobedrag van alle uitkeringen voor de afsluiting van het Openbaar Bod tot Inkoop (met inbegrip van de €3,25 euro per aandeel betaald op 31 augustus 2012 naar aanleiding van de kapitaalvermindering goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 25 april 2012).

Omwille van de aankondiging van het Openbaar Bod tot Inkoop werd het voordien goedgekeurde Aandelen Inkoopprogramma 2012 beëindigd op 13 augustus 2012. Het Aandelen Inkoopprogramma 2012 werd voor 91% van het totaalbedrag uitgevoerd.

De buitengewone aandeelhoudersvergadering van 13 september 2012 keurde goed dat deze ingekochte aandelen onder het Openbaar Bod tot Inkoop vernietigd konden worden.

Het Openbaar Bod tot Inkoop werd echter zelf opgeheven (nog voor de finale goedkeuring van het prospectus door de raad van bestuur) door het vrijwillige en voorwaardelijke openbaar overnamebod door Binan Investments B.V.