Comités raad van bestuur

Comités raad van bestuur

In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap ende wettelijke verplichtingen terzake, heeft de raad van bestuur de volgende comités opgericht: een Auditcomité en een Remuneratie- en Nominatiecomité. Op 31 december 2018 waren de twee comités van de raad van bestuur samengesteld als volgt:

Auditcomité Remuneration & Nomination Committee
Bert De Graeve Remuneration & Nomination Committee
Jo Van Biesbroeck Auditcomité Remuneration & Nomination Committee
Christiane Franck Auditcomité
Charles Bracken Remuneration & Nomination Committee
Severina Pascu Auditcomité
= Chairperson = Member