Aandeelhoudersstructuur

Aandeelhoudersstructuur

De aandeelhoudersstructuur van Telenet Group Holding NV was op 4 oktober 2019 als volgt:

Aandeelhouders Aantal aandelen %
Liberty Global Group 1 66,342,037 57.27%
Treasury Shares 5,773,920 4.98%
Lucerne Capital Management, L.P. 3,540,452 3.06%
Employees 755,626 0.65%
Public 2 39,423,248 34.03%
TOTAL 3 115,835,283 100.00%

1. Inbegrepen 94.827 Liquidatie Dispreferentie Aandelen
2. Hierin zijn 16 Liquidatie Dispreferentie Aandelen inbegrepen aangehouden door Interkabel Vlaanderen CVBA en 30 gouden Aandelen gehouden door de financieringsintercommunales.
3. Inclusief de vernietiging van 1.881.040 eigen aandelen op 24 april 2019 zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering.
 

De bovenstaande aandeelhoudersstructuur houdt rekening met het aandelenregister van Telenet Group Holding NV, alle transparantiemeldingen ontvangen door de Vennootschap, en de laatste kennisgevingen van elke relevante aandeelhouder zoals gemeld aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) krachtens artikel 12 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen in het licht van het LGI Bod. Deze laatste kennisgevingen kunnen worden geconsulteerd op de website van de FSMA (www.fsma.be).