Vooruitzichten

Zoals wij tijdens de Capital Markets Day in december 2018 aankondigden, willen wij in de periode 2018-2021 een duurzame winstgevende groei leveren, mikkend op een gezonde samengestelde jaarlijkse groei(a) van 6,5 tot 8,0% in de drie volgende jaren (de erkenning van uitzendrechten van het voetbal en de licenties voor het mobiele spectrum, en de impact van IFRS 16 op onze toe te rekenen investeringsuitgaven buiten beschouwing gelaten).

Op basis van onze resultaten in KW1 2019 herbevestigen wij onze op 14 februari 2019 voorgestelde financiële doelstellingen voor 2019, die in de onderstaande tabel worden samengevat. Ter herinnering, zowel onze totale opbrengsten als onze Adjusted EBITDA in 2019 zullen worden beïnvloed door (i) het verlies van het MVNO-contract met MEDIALAAN, dat vanaf KW2 2019 een grotere impact op onze financiële prestatie zal hebben, (ii) aanhoudende regulatoire tegenwinden, die wij vanaf volgend jaar hopen te temperen, (iii) de volledige realisatie van de aan BASE gerelateerde synergieën tegen eind 2018 en (iv) hogere commerciële kosten om de groei te stimuleren in 2020 en 2021.

Voor het volledige jaar 2019 verwachten wij nog altijd een daling van de opbrengsten met ongeveer 2,5% op rebased basis. In de context van een dalende omzet en de realisatie van vrijwel alle MVNO-gerelateerde synergieën uit de overname van BASE in 2018, verwachten wij dat onze Adjusted EBITDA(b) in 2019 op rebased basis met 1% tot 2% jaar-tot-jaar zal krimpen. De lagere bijdrage van onze activiteit MVNO buiten beschouwing gelaten, zouden zowel onze verwachte opbrengsten als onze Adjusted EBITDA in 2019 vrijwel stabiel gebleven zijn op rebased basis.

Zoals al vermeld, was 2018 een piekjaar in onze investeringscyclus, vanwege de doorlopende upgrade van onze vaste en mobiele infrastructuur. Gelet op de beduidend lagere kapitaalintensiteit in 2019 mikken wij op een sterke groei van de operationele vrije kasstroom(a) met 16-18%(c) jaar-op-jaar in 2019. Voor 2019 verwachten wij een aangepaste vrije kasstroom(d) van € 380,0 tot € 400,0 miljoen bedroegen. Onze aangepaste vrije kasstroom in 2019 zal worden beïnvloed door (i) een wezenlijk lagere bijdrage van ons platform voor leverancierskredieten, aangezien wij het platform willen stabiliseren tegenover een netto positieve bijdrage van € 93,7 miljoen in 2018, (ii) een negatieve impact van de afgenomen kapitaalintensiteit op het werkkapitaal, (iii) hogere geldelijke belastingen als gevolg van onze hogere winsten voor belastingen en (iv) hogere geldelijke rentelasten vergeleken met 2018 als resultaat hogere schuldsaldo's in verband met de uitkering van het buitengewone dividend vorig jaar, en ook omdat 2018 werd beïnvloed door de fasering van onze rentelasten en afgeleide betalingen.

1 Onze rebased bedrijfsopbrengsten, Adjusted EBIDTDA en operationele vrije kasstroom voor het boekjaar 2018 zijn enigszins gewijzigd tegenover 14 februari 2019 als gevolg van een verdere afwikkeling van de op 31 mei 2018 verworven activiteit Nextel van respectievelijk € 2.556,4 miljoen, € 1.368,4 miljoen en € 712,6 miljoen.

(a)Onze operationele vrije kasstroom CAGR voor 2018-2021 wordt niet afgestemd op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de afstemming worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces; bepaalde posten kunnen immers aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(b)De leidraad voor onze Adjusted EBBITDA voor 2019 wordt niet afgestemd op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de afstemming worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces; bepaalde posten kunnen immers aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(c)Dit omvat niet de opname van uitzendrechten voor voetbal en licenties voor het mobiele spectrum en evenmin de impact van IFRS 16 op onze toe te rekenen investeringsuitgaven.

(d) De leidraad voor onze aangepaste vrije kasstroom voor 2019 wordt niet afgestemd op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de afstemming worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces; bepaalde posten kunnen immers aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(e) In de veronderstelling dat bepaalde betalingen voor onze huidige licenties voor het 2G- en 3G mobiele spectrum in KW4 2019 zullen plaatsvinden en dat de geldelijke betaling van onze belastingaangifte 2018 pas begin 2020 zal plaatsvinden.