Vooruitzichten

Met een bescheiden daling van onze rebased opbrengst en met een sterke 7% groei van de rebased Adjusted EBITDA in de eerste zes maanden van 2018 zijn we goed op weg om onze op 13 februari 2018 gepresenteerde vooruitzichten voor het boekjaar 2018 te bereiken.

We verwachten dat onze rebased opbrengstgroei ten opzichte van de eerste helft van het jaar zal stijgen, dankzij een groeiende bijdrage van onze wholesale- en B2B-activiteiten en het voordeel van de prijsaanpassing in juli 2018, gedeeltelijk gecompenseerd door de nadelige invloeden in H1 2018. Voor het volledige jaar 2018 verwachten we een stabiele opbrengstgroei op rebased basis.

Onze Adjusted EBITDA(a) voor het volledige jaar 2018 zal positief worden beïnvloed door de aanhoudende synergieën uit de overname van BASE, met inbegrip van lagere Full MVNO-gerelateerde kosten, aangezien wij eind KW1 2018 de volledige migratie van onze Full MVNO-abonnees naar het netwerk van Telenet hebben voltooid. Daarnaast zullen wij blijven focussen op een zorgvuldig beheer van onze overheadkosten en indirecte uitgaven. Zo blijven we mikken op een groei van de rebased Adjusted EBITDA met 7-8% voor het volledige jaar, wat voor de periode 2015-2018 tot een verbeterde Adjusted EBITDA(a) CAGR van 6-7% zal leiden.

Wat onze toe te rekenen investeringsuitgaven betreft, wordt 2018 het laatste volledige jaar van onze investeringscyclus met relatief hoge investeringen in het kader van (i) de ‘Grote Netwerf’, ons upgradeprogramma voor het HFC-netwerk van € 500,0 miljoen in vijf jaar, (ii) onze investering van € 250,0 miljoen in de modernisering van ons overgenomen mobiele netwerk, (iii) een opname voor het volledige jaar van SFR Belux, met inbegrip van bijkomende investeringen om de klantenervaring in Brussel en Wallonië te verbeteren, en (iv) de start van het upgradeprogramma van ons IT-platform, dat in de toekomst bijkomende digitale capaciteiten en kostenopportuniteiten zal opleveren. Wij blijven voor het volledige jaar 2018 mikken op toe te rekenen investeringsuitgaven  van ongeveer 26% van onze opbrengsten, met het vaste voornemen om onze toe te rekenen investeringsuitgaven vanaf 2019 in te krimpen.

Tot slot blijven wij in 2018 een gezonde groei van onze aangepaste vrije kasstroom (b) naar € 400,0-420,0 miljoen verwachten, dankzij (i) de voornoemde robuuste groei van de Adjusted EBITDA(a), gedeeltelijk tenietgedaan door hogere investeringsuitgaven, (ii) lagere geldelijke rentelasten als gevolg van de herfinanciering in december 2017 en (iii) een aanhoudende groei van ons leverancierskredietplatform, waarmee we de betalingstermijnen voor bepaalde strategische leveranciers kunnen verlengen.