Vooruitzichten

Ten opzichte van een bescheiden daling van onze rebased bedrijfsopbrengsten en een solide 5% groei van onze rebased Adjusted EBITDA in de drie eerste maanden van 2018 verwachten we dat onze financiële prestaties zullen verbeteren gedurende het jaar aangezien (i) we verwachten dat bepaalde negatieve trends op het vlak van regelgeving zullen afvlakken, (ii) we de overschakeling van onze Full MVNO-klanten grotendeels hebben afgerond op het einde van het eerste kwartaal van 2018 en (iii) we zullen blijven focussen op een strakke kostenbeheersing. Als gevolg blijven op schema liggen om onze medio februari gepresenteerde vooruitzichten voor het boekjaar 2018 te bereiken. Ter herinnering, onze vooruitzichten voor 2018 houden geen rekening met de impact van de overnames van Nextel en De Vijver Media, aangezien ze nog door de regelgevende instanties moet worden goedgekeurd.

De trend in onze rebased bedrijfsopbrengsten zal in de loop van het jaar beïnvloed blijven worden door bepaalde nadelige regelgevende factoren en de uiterste intense competitieve omgeving, gedeeltelijk gecompenseerd door een solide groei van onze onderliggende opbrengsten uit kabelabonnementen en een grotere bijdrage van onze B2B-activiteit en commerciële MVNO-partnerships. Voor het volledige jaar 2018 verwachten wij een stabiele opbrengstgroei op rebased basis.

Onze Adjusted EBITDA(a) voor het volledige jaar 2018 zal positief worden beïnvloed door de aanhoudende synergiën uit de overname van BASE, met inbegrip van lagere Full MVNO-gerelateerde kosten, aangezien wij eind KW1 2018 de volledige overschakeling van onze Full MVNO-abonnees naar het netwerk van Telenet grotendeels hebben voltooid. Daarnaast zullen wij blijven focussen op een zorgvuldig beheer van onze overheadkosten en indirecte uitgaven. Wij blijven mikken op een groei van de rebased Adjustd EBITDA met 7-8% voor het volledige jaar, wat voor de periode 2015-2018 tot een verbeterde Adjusted EBITDA(a) CAGR van 6-7% zal leiden.

Wat onze toe te rekenen investeringsuitgaven betreft, wordt 2018 het laatste volledige jaar van onze investeringscyclus met relatief hoge investeringen in het kader van (i) 'Grote Netwerf', ons upgradeprogramma voor het HFC-netwerk van € 500,0 miljoen in vijf jaar, (ii) onze investering van €250,0 miljoen in de modernisering van ons overgenomen mobiele netwerk, (iii) een opname voor het volledige jaar van SFR Belux, met inbegrip van bijkomende investeringen om de klantenervaring in Brussel en Wallonië te verbeteren en (iv) de start van het upgradeprogramma van ons IT-platform, dat in de toekomst bijkomende digitale capaciteiten en kostenopportuniteiten zal opleveren. Wij blijven voor het volledige jaar 2018 mikken op toe te rekenen investeringsuitgaven van ongeveer 26% van onze opbrengsten, met het vaste voornemen om onze toe te rekenen investeringsuitgaven vanaf 2019 in te krimpen.

Tot slot blijven wij in 2018 een gezonde groei van onze aangepaste vrije kasstroom(b) naar €400,0-420,0 miljoen verwachten, dankzij (i) de voornoemde robuuste groei van de Adjusted EBITDA(a), gedeeltelijk tenietgedaan door hogere investeringsuitgaven, (ii) lagere geldelijke rentelasten als gevolg van de herfinanciering in december 2017 en (iii) een aanhoudende groei van ons leverancierskredietplatform, waarmee wij de betalingstermijnen voor bepaalde strategische leveranciers kunnen verlengen.

(a) Wij geven geen aansluiting van de verwachte Adjusted EBITDA in 2018 en de samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA in de periode 2015-2018 met een EU IFRS-maatstaf, omdat bepaalde elementen van de aansluiting aanzienlijk kunnen variëren van periode tot periode en bijgevolg niet worden voorspeld tijdens ons prognoseproces.

(b) Wij geven geen aansluiting van de verwachte aangepaste vrije kasstroom in 2018 met een EU IFRS-maatstaf omdat bepaalde elementen van de aansluiting aanzienlijk kunnen variëren van periode tot periode en bijgevolg niet worden voorspeld tijdens ons prognoseproces.