Vooruitzichten

Met een 'rebased' groei van de bedrijfsopbrengsten van 1% en een 'rebased' Adjusted EBITDA-groei van 5% in de eerste negen maanden van 2017, liggen we nog steeds op koers om onze vooruitzichten voor 2017 na de overname van SFR BeLux waar te maken, inclusief ons middellangetermijnengagement om in de periode 2015-2018 een Adjusted EBITDA-groei van 5-7% te realiseren.

Net als in de eerste helft van het jaar zal de 'rebased' groei van de bedrijfsopbrengsten in de tweede helft van 2017 worden beïnvloed door bepaalde regelgevende tegenkantingen, zoals we in februari van dit jaar hebben gemeld. Tegelijkertijd zal onze mobiele activiteit verder worden beïnvloed door (i) lagere verbruiksgerelateerde opbrengsten, (ii) structurele uitdagingen in het prepaidsegment, inclusief de gevolgen van de verplichte registratie van prepaidkaarten, (iii) lagere interconnectieopbrengsten (inclusief roaming) en (iv) lagere opbrengsten uit de verkoop van smartphones. Deze tegenwind zal ruimschoots worden gecompenseerd door de aanhoudende solide groei van de opbrengsten uit kabelabonnementen en bedrijfsdiensten, met een grotere bijdrage van onze groothandelsactiviteit dankzij de Full MVNO-overeenkomst met Lycamobile.

Nu we in de eerste negen maanden van 2017 een 'rebased' Adjusted EBITDA-groei van 5% hebben gerealiseerd, blijven we op schema om voor het volledige jaar een midden-eencijferige 'rebased' groei te realiseren ondanks het feit dat KW4 doorgaans de laagste margebijdrage heeft in ons boekjaar als gevolg van eindejaarspromoties en de hevige concurrentie.

In de eerste negen maanden van 2017 kwamen de toe te rekenen investeringsuitgaven, exclusief de opname van de uitzendrechten voor de Belgische voetbalcompetitie, overeen met ongeveer 23% van de bedrijfsopbrengsten. Binnen de mix van onze toe te rekenen investeringsuitgaven zagen we een groter aandeel van netwerkgerelateerde investeringen als gevolg van de lopende modernisering van zowel onze vaste als mobiele infrastructuur. Bovendien zijn we ook beginnen te investeren in het verworven netwerk van SFR BeLux teneinde de globale klantervaring te verbeteren, en zijn we van start gegaan met ons programma 'Grote Netwerf' in Brussel.

Tot slot genereerden we in de eerste negen maanden van 2017 we een aangepaste vrije kasstroom van €345,4 miljoen met een bijzonder robuuste prestatie in KW3 2017 dankzij (i) de solide Adjusted EBITDA-groei, (ii) de lagere geldelijke rentelasten, (iii) de waardeverhogende impact van ons leverancierskredietprogramma en (iv) de verbeterde werkkapitaaltrend. Hoewel KW4 doorgaans een bescheiden kwartaal is wat aangepaste vrije kasstroom betreft, zien we onze aangepaste vrije kasstroom voor het volledige jaar 2017 uitkomen aan de bovenkant van onze bandbreedte van €350,0 - 375,0 miljoen.

Vooruitzichten boekjaar 2017

 

Safe Harbor Statement van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995 - Verschillende verklaringen in dit document zijn "forward-looking statements" (toekomstgerichte verklaringen) zoals die term is gedefinieerd in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot onze financiële en operationele vooruitzichten, onze groeiverwachtingen, strategie, product-, netwerk- en technologielanceringen, en de verwachte impact van deovernames van BASE, Coditel Brabant BVBA en Coditel S.à r.l. op onze gecombineerde activiteiten en financiële prestaties zijn te herkennen aan het gebruik van woorden als "denkt", "voorziet", "zou moeten", "is voornemens", "plant", "zal", "verwacht", "schat", "raamt", "positie", "strategie", en soortgelijke uitdrukkingen, en omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties, verwezenlijkingen of sectorresultaten wezenlijk verschillen van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden verwacht, geraamd, voorspeld, geschat of gebudgetteerd. Deze factoren zijn onder meer: mogelijke ongunstige ontwikkelingen met betrekking tot onze liquiditeit of bedrijfsresultaten; mogelijke ongunstige ontwikkelingen op het gebied van de concurrentie, economie of regelgeving; onze aanzienlijke schuldaflossingen en anderecontractuele verplichtingen; ons vermogen om ons businessplan te financieren en uit te voeren; ons vermogen om voldoende liquiditeit te genereren voor de aflossing van onze schulden; rente- en wisselkoersschommelingen; de impact van nieuwe zakelijke opportuniteitendie aanzienlijke voorafgaande investeringen vereisen; ons vermogen om klanten aan te trekken en te behouden en om onze globalemarktpenetratie te vergroten; ons vermogen om met andere bedrijven in de communicatie- en contentdistributiesector te concurreren; ons vermogen om contracten te behouden die essentieel zijn voor onze activiteiten; ons vermogen om een adequaat antwoord te bieden op technologische ontwikkelingen; ons vermogen om een back-up te ontwikkelen en te onderhouden van onze kritieke systemen; ons vermogen om door te gaan met het ontwerpen van netwerken, plaatsen van installaties, verkrijgen en behouden van de vereiste vergunningen of goedkeuringen van de overheid, en het financieren van bouw en ontwikkeling, op een tijdige manier, tegen een redelijke kostprijs en onder bevredigende voorwaarden; ons vermogen om een impact te hebben of een doeltreffend antwoord te bieden op nieuwe of gewijzigde wet- of regelgeving, ons vermogen om waardetoevoegende investeringen te maken, en ons vermogen om de uitkeringen aan de aandeelhouders in de toekomst aan te houden of op te trekken. We verbinden ons er niet toe om de toekomstgerichte verklaringen in dit document te actualiseren teneinde de werkelijke resultaten, wijzigingen in veronderstellingen of veranderingen in factoren die deze verklaringen beïnvloeden te weerspiegelen.