Vooruitzichten

In de negen maanden van 2018 daalden onze rebased bedrijfsopbrengsten licht tegenover vorig jaar, als gevolg van de al vermelde concurrentiële en regulatoire tegenwinden, met inbegrip van beduidend lagere opbrengsten uit de verkoop van smartphones. We verwachten dat onze rebased bedrijfsopbrengstgroei in KW4 bescheiden zal toenemen ten opzichte van de negen eerste maanden van 2018, dankzij een grotere bijdrage van onze wholesale- en kmo-activiteiten en het voordeel van de prijsaanpassing in juli 2018, gedeeltelijk geneutraliseerd door aanhoudende concurrentie en regulatoire tegenwinden, waaronder een daling met 17% van het wholesale kabeltarief vanaf 1 augustus 2018. Voor het volledige jaar 2018 verwachten wij nog altijd een stabiele bedrijfsopbrengstgroei op rebased basis.

Onze Adjusted EBITDA(a) wordt in 2018 positief beïnvloed door de versnelde synergieën uit de overname van BASE, waaronder lagere Full MVNO-gerelateerde kosten na de vrijwel volledige voltooiing, eind KW1 2018, van de migratie van onze Full MVNO-abonnees naar het netwerk van Telenet. In combinatie met een aanhoudend strakke kostenbeheersing en een focus op onze indirecte uitgaven, hebben wij in de negen eerste maanden van 2018 een solide groei van de rebased Adjusted EBITDA met 7% gerealiseerd. Als gevolg van de sneller dan verwachte uitvoering van onze synergieroadmap zullen wij al in 2018 en dus sneller dan voorzien vrijwel alle geplande kostengerelateerde synergieën bereiken. Dit zal resulteren in een hogere groei van de Adjusted EBITDA(a) op rebased basis in 2018, wat echter volgend jaar de vergelijkingsbasis hoger zal leggen vermits we vrijwel alle kostengerelateerde synergieën zullen realiseren terwijl we ook een MVNO-contract zullen verliezen vanaf begin volgend jaar. Wij verwachten nu een groei van onze Adjusted EBITDA(a) met 8,0-8,5% voor het volledige jaar 2018 op rebased basis, terwijl we aanvankelijk 7-8% hadden voorzien. Bijgevolg verwachten wij nu dat de groei op middellange termijn van de Adjusted EBITDA(a) in de periode 2015-2018 het midden of de bovengrens van onze prognose van 6-7% zal bereiken.

Wat onze toe te rekenen investeringsuitgaven betreft, wordt 2018 het laatste volledige jaar van onze investeringscyclus met relatief hoge investeringen in het kader van (i) 'Grote Netwerf', ons upgradeprogramma voor het HFC-netwerk van € 500,0 miljoen in vijf jaar, (ii) onze investering van € 250,0 miljoen in de modernisering van ons overgenomen mobiele netwerk, (iii) een opname voor het volledige jaar van SFR Belux, met inbegrip van bijkomende investeringen om de klantenervaring in Brussel en Wallonië te verbeteren en (iv) de start van het upgradeprogramma van ons IT-platform, dat in de toekomst bijkomende digitale capaciteiten en kostenopportuniteiten zal opleveren. Wij blijven voor het volledige jaar 2018 mikken op toe te rekenen investeringsuitgaven van ongeveer 26% van onze bedrijfsopbrengsten en verwachten dat onze toe te rekenen investeringsuitgaven vanaf 2019 zullen inkrimpen (uitgezonderd de mogelijke opname van voetbaluitzendrechten en mobiele spectrumlicenties).

In de negen eerste maanden van 2018 geneerden we een aangepaste vrije kasstroom van € 321,9 miljoen. Voor het volledige jaar 2018 verwachten we nu een aangepaste vrije kasstroom(c), die aan de bovenkant van de eerder vooropgestelde vork van € 400-420,0 miljoen zal liggen ondanks bepaalde verwachte betalingen voor de licenties voor mobiele telefonie. De groei van onze aangepaste vrije kasstroom wordt nog altijd gestimuleerd door (i) een sterke groei van de Adjusted EBITDA(a), zoals al vermeld, gedeeltelijk geneutraliseerd door hogere investeringsuitgaven en betalingen voor de licenties voor mobiele telefonie, (ii) lagere geldelijke rentelasten als gevolg van de herfinanciering in december 2017 en (iii) een aanhoudende groei in ons leverancierskredietplatform, waarmee wij de betalingstermijnen voor bepaalde strategische leveranciers kunnen verlengen.

(a) Onze Adjusted EBITDA-leidraad voor 2018 en onze Adjusted EBITDA CAGR voor 2015-2018 worden niet afgestemd op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de afstemming worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces; bepaalde posten kunnen immers aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(b) Dit omvat niet de opname van uitzendrechten voor voetbal en licenties voor het mobiele spectrum.

(c) De leidraad voor onze aangepaste vrije kasstroom voor 2018 wordt niet afgestemd op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de afstemming worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces; bepaalde posten kunnen immers aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(d) In de veronderstelling dat bepaalde betalingen voor de licenties voor mobiele telefonie zullen plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2018 en dat de betalingen voor onze belastingaangifte voor 2017 (exclusief de voorafbetaling in KW4 2017) pas zullen plaatsvinden in 2019.