Vooruitzichten

Met een ongewijzigde 'rebased' groei van de bedrijfsopbrengsten en een 'rebased' Adjusted EBITDA-groei van 5% in de eerste zes maanden van 2017 en na de integratie van SFR BeLux, liggen we nog steeds op koers om vooruitzichten voor 2017 waar te maken, inclusief ons middellangetermijnengagement om in de periode 2015-2018 een Adjusted EBITDAgroei van 5-7% te realiseren.

Net zoals in de eerste jaarhelft zal de groei van onze bedrijfsopbrengsten op een 'rebased' basis tijdens de tweede helft van 2017 beïnvloed blijven door bepaalde regelgevende tegenkantingen zoals we eerder in februari dit jaar hebben aangekondigd. Tegelijkertijd zal onze mobiele telefonie-activiteit beïnvloed blijven door (i) lagere verbruiksgerelateerde opbrengsten, (ii) structurele uitdagingen in het prepaidsegment, (iii) lagere interconnectie-opbrengsten, inclusief roaming en (iv) lagere opbrengsten uit de verkoop van gsm's en smartphones. Deze negatieve tendensen zullen grotendeels geabsorbeerd worden door een aanhoudende solide opbrengstengroei uit kabelabonnementen en bedrijfsdiensten.

Nu we over de eerste zes maanden van 2017 een 'rebased' Adjusted EBITDA-groei van 5% hebben gerealiseerd, blijven we op schema om voor het volledige jaar een midden-ééncijferige groei te realiseren ondanks de impact van roaming en de concurrentiële omgeving die tenietgedaan zullen worden door aanhoudende synergieën uit de BASE-overname en strak kostenbeheer.

In vergelijking met de eerste zes maanden van 2017 verwachten we dat de verhouding tussen onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen en onze bedrijfsopbrengsten zal stijgen als gevolg van de modernisering van onze vaste en mobiele netwerken. Daarnaast zullen we ook investeren in het verworven netwerk van SFR BeLux teneinde de klantervaring te verbeteren, waaronder de start van ons "Grote Netwerf"-programma in Brussel. Merk op dat onze vooruitzichten voor het boekjaar 2017 geen rekening houden met de opname van de Belgische voetbalrechten (zie 3.3 Gebeurtenissen na balansdatum).

Tot slot genereerden we een aangepaste vrije kasstroom van €137,1 miljoen over de eerste zes maanden van 2017 waarbij de negatieve impact van hogere geldelijke winstbelastingen meer dan gecompenseerd werd door (i) een robuuste groei van onze Adjusted EBITDA, (ii) lagere geldelijke interestkosten als gevolg van bepaalde herfinancieringen, (iii) de start van ons leverancierskredietprogramma vanaf KW3 vorig jaar en (iv) een verbeterde trend in ons werkkapitaal. Zodoende blijven we op schema om een aangepaste vrije kasstroom tussen €350,0 en €375,0 miljoen te realiseren voor het volledige boekjaar.

Vooruitzichten boekjaar 2017