Netto Hefboomratio

Medio februari herzagen we ons kader voor de hefboomratio, met een verhouding van de netto totale schuld tegenover de geconsolideerde Adjusted EBITDA van 3,5x tot 4,5x en op basis van de totale nettohefboomratio in plaats van de nettohefboomratio uit de convenanten. Als gevolg hiervan zijn bepaalde niet-gerealiseerde OPEX-synergieën met betrekking tot de overname van BASE en SFR Belux niet opgenomen in onze geconsolideerde Adjusted EBITDA, terwijl de totale nettoschuld zowel de leasegerelateerde verplichtingen en de aan de leveranciersfinanciering gerelateerde kortlopende verplichtingen omvat.

Op 30 juni 2018 bedroeg onze totale nettohefboomratio 3,8x, tegenover 4,0x op 31 maart 2018. Deze daling is voornamelijk te wijten aan de sterke groei van de EBITDA in het tweede kwartaal. Onze nettohefboomratio uit de convenanten, die bepaalde niet-gerealiseerde OPEX-synergieën omvat en die geen leasegerelateerde verplichtingen en aan de leveranciersfinanciering gerelateerde kortlopende verplichtingen omvat, bedroeg 3,0x op 30 juni 2018 (31 maart 2018: 3,2x). Onze huidige nettohefboomratio ligt ruim onder het ‘springing maintenance covenant’ van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x de netto senior leverage