Netto Hefboomratio

Per 30 september 2017 resulteerde het uitstaande saldo van de geconsolideerde totale leningen en totale geldmiddelen en kasequivalenten - zoals gedefinieerd in onze 2017 Gewijzigde Senior Credit Facility - in een nettohefboomratio (zijnde de verhouding tussen onze totale nettoschuld en de geconsolideerde geannualiseerde EBITDA) van 3,1x (30 juni 2017: 3,4x). Zoals gedefinieerd in onze 2017 Gewijzigde Senior Credit Facility omvat onze geconsolideerde geannualiseerde EBITDA nog steeds bepaalde niet-gerealiseerde synergieën met betrekking tot de overname van BASE en SFR BeLux, terwijl onze totale nettoschuld nu geen leasegerelateerde verplichtingen omvat versus een bedrag van €165,9 miljoen dat in de nettohefboomratio van KW2 2017 is weerspiegeld. De huidige nettohefboomratio ligt ruim onder de covenant van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x.