Netto Hefboomratio

Medio februari herzagen we ons kader voor de hefboomratio, met een verhouding van de netto totale schuld tegenover de geconsolideerde Adjusted EBITDA van 3,5x tot 4,5x en op basis van de netto totale hefboomratio in plaats van de vorige netto convenant hefboomratio. Onze geconsolideerde geannualiseerde EBITDA maakt uitsluiting van bepaalde niet-gerealiseerde OPEX-synergieën met betrekking tot de overname van BASE en SFR Belux, terwijl de totale netto schuld zowel de leasegerelateerde verplichtingen als de aan de leveranciersfinanciering gerelateerde kortlopende verplichtingen omvat.

Op 30 september 2018 bedroeg onze netto totale hefboomratio 3,6x, tegenover 3,8 x op 30 juni 2018. De daling was vooral het gevolg van de sterke groei van onze EBITDA in het derde kwartaal en de daling van onze uitstaande verplichtingen voor leverancierskredieten als gevolg van de fasering. Onze netto totale hefboomratio op 30 september 2018 hield nog geen rekening met het buitengewone bruto dividend van € 600,0 miljoen, dat pas op 4 oktober 2018 werd uitgekeerd. Op pro forma basis (om de impact van de uitkering van het buitengewone dividend in oktober 2018 te weerspiegelen) zou onze netto totale hefboomratio 4,0x geweest zijn op het eind van het derde kwartaal, in het midden van het bereik van het al vermelde hefboomkader.

Onze netto convenant hefboomratio, die bepaalde niet-gerealiseerde OPEX-synergieën omvat en uitsluiting maakt van zowel leasegerelateerde verplichtingen als aan de leveranciersfinanciering gerelateerde kortlopende verplichtingen, daalde verder naar 2,9x op 30 september 2018 (30 juni 2018: 3.0x). Op pro forma basis (om de impact van de uitkering van het buitengewone dividend in oktober 2018 te weerspiegelen) zou onze netto totale hefboomratio 3,4x geweest zijn op het eind van het derde kwartaal. Onze huidige netto hefboomratio ligt ruim onder het 'springing maintenance covenant' van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x de netto senior leverage.