Netto Hefboomratio

De Raad van Bestuur blijft zich engageren om aantrekkelijke en duurzame aandeelhouderswaarde te bieden in lijn met de langetermijnverhouding tussen onze totale nettoschuld en de geconsolideerde geannualiseerde EBITDA. Deze benadering zorgt voor een optimale balans tussen groei, aandeelhoudersrendement en aantrekkelijke toegang tot de kapitaalmarkten. Telenet wil deze nagestreefde hefboomratio realiseren via potentiële waardeverhogende overnames en/of investeringen om het aandeelhoudersrendement en de toekomstige groei van het bedrijf te stimuleren, ondersteund door een sterke aangepaste vrije kasstroom en een voortdurende optimalisatie van de financieringsstructuur.

Per 30 juni 2017 resulteerde het uitstaande saldo van de geconsolideerde totale leningen en totale geldmiddelen en kasequivalenten - zoals gedefinieerd in onze 2015 Gewijzigde Senior Credit Facility - in een nettohefboomratio (zijnde de verhouding tussen onze totale nettoschuld en de geconsolideerde geannualiseerde EBITDA) van 3,4x (31 maart 2017: 3,5x). Zoals gedefinieerd in onze 2015 Gewijzigde Senior Credit Facility omvat onze geconsolideerde geannualiseerde EBITDA bepaalde niet-gerealiseerde synergieën met betrekking tot de overname van BASE en SFR BeLux, terwijl onze totale nettoschuld niet de onder onze wentelkredietfaciliteiten opgenomen bedragen omvat. De huidige nettohefboomratio ligt ruim onder het convenant van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 5,0x.