Netto Hefboomratio

Medio februari besliste de raad van bestuur om het kader voor de hefboomratio van de Vennootschap te herzien, met een verhouding van de netto totale schuld tegenover de geconsolideerde geannualiseerde EBITDA van 3,5x tot 4,5x. Het nieuw gedefinieerde kader voor de hefboomratio zal in de toekomst gebaseerd zijn op de netto totale hefboomratio in plaats van op de netto convenant hefboomratio.

Het uitstaande saldo van de geconsolideerde totale leningen en totale geldmiddelen en kasequivalenten - zoals gedefinieerd in onze Amended Senior Credit Facility 2017 (netto convenant hefboom) - resulteerde in een verhouding van onze totale nettoschuld op de geconsolideerde geannualiseerde EBITDA van 3,2x op 31 maart 2018. Zoals gedefinieerd in onze 2017 Amended Senior Credit Facility omvat de geconsolideerde geannualiseerde EBITDA bepaalde niet-gerealiseerde OPEX-synergieën met betrekking tot de overname van BASE en SFR Belux, terwijl de totale nettoschuld niet de leasegerelateerde verplichtingen en de aan de leveranciersfinanciering gerelateerde kortlopende verplichtingen omvat. Onze huidige nettohefboomratio ligt ruim onder het 'springing maintenance covenant' van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage. De eerder vermelde niet-gerealiseerde OPEX-synergieën buiten beschouwing gelaten en met inbegrip van alle andere kortlopende en langlopende verplichtingen op onze balans, bedroeg onze netto totale hefboomratio 4,0x op 31 maart 2018, in het midden van het herziene bereik van de Vennootschap.