Wie zijn we

Telenet is de grootste leverancier van kabeldiensten in België. Telenet spitst zich toe op het leveren van breedbandinternet, vaste en mobiele telefoniediensten en kabeltelevisie, aan gebruikers in Vlaanderen en Brussel via een performant HFC (hybride fiber coax) netwerk.

Met Yelo TV zet Telenet een eerste stap in het aanbieden van convergente mobiele diensten. Telenet levert eveneens professionele communicatiediensten aan bedrijven in België en Luxemburg.

Als telecommunicatiebedrijf hecht Telenet veel belang aan vernieuwing en ontwikkeling. We optimaliseren voortdurend de huidige toepassingen, breiden de technologische mogelijkheden constant uit en verbreden het inhoudelijke aanbod. Een overtuigende marketingaanpak, een creatieve productmix en een efficiënte klantenservice zorgen er mee voor dat Telenet steeds nieuwe doelgroepen kan aanspreken.

Telenet is zich als groeibedrijf zeer bewust van zijn toenemende verantwoordelijkheid binnen de leefgemeenschap. Met een aantal initiatieven is het bedrijf erin geslaagd om zijn ecologische voetafdruk in belangrijke mate te beperken.

Bovendien geeft Telenet blijk van een groot maatschappelijk engagement, wat zich niet alleen vertaalt in een sociaal geëngageerd productaanbod, maar ook in de inspanningen van de Telenet Foundation om de digitale kloof tussen de verschillende sociale bevolkingsgroepen verder te dichten.

Telenet is gevestigd in Mechelen, maar beschikt over contactcenters in Herentals, St-Truiden en Aalst en over regionale sites voor het verlenen van technische bijstand, verspreid over heel Vlaanderen. Eind 2012 telde Telenet 2.133 medewerkers.

De hoofdaandeelhouder van Telenet is Liberty Global. Eind 2012 bezat LGI 50,1% van de aandelen van de Telenet.

Voor het jaar afgesloten op 31 december 2012 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van Telenet €1.488,8 miljoen, een stijging met 8% ten opzichte van het jaar afgesloten op 31 december 2011 en Telenets Adjusted EBITDA steeg met 8% in vergelijking met het jaar afgesloten op 31 december 2011 tot €777,8 miljoen.

Telenet is opgenomen in de Bel 20-index en noteert op NYSE Euronext Brussels onder het tickersymbool TNET. Sinds 8 september 2011 maakt Telenet ook deel uit van de Dow Jones Sustainability Europe en Dow Jones Sustainability World indices. In 2012 werd Telenet door RobecoSAM uitgeroepen als Supersector Leader binnen de wereldwijde mediasector.

Verdere informatie omtrent onze activiteiten en onze duurzaamheidsstrategie kan u hier terugvinden.