Deugdelijk bestuur - algemeen

Deugdelijk bestuur ("corporate governance") kan gedefinieerd worden als een geheel van regels (wetten, instellingen en richtlijnen) en praktijken (processen en gebruiken) die de wijze bepalen waarop een vennootschap wordt gestuurd, geleid en gecontroleerd.

Er zijn momenteel Deugdelijk bestuur omvat ook de relaties met de vele betrokken belanghebbenden van de Vennootschap en de doelen die gelden voor de Vennootschap. De belangrijkste belanghebbenden zijn de aandeelhouders, de raad van bestuur, het management, de werknemers, de klanten, de schuldeisers, de leveranciers, de overheid en de samenleving in zijn geheel.

In deze sectie kan u meer informatie vinden over de raad van bestuur van Telenet, de onafhankelijke bestuurders, de verscheidene comités van de raad van bestuur en kennismaken met ons Senior Leadership Team. Daarnaast kan u ook ons Corporate Governance Charter, ons Corporate Governance Statement en onze statuten raadplegen via de Documenten deugdelijk bestuur.

Het Corporate Governance Charter van de Vennootschap werd laatst bijgewerkt op 14 februari 2017. Conform artikel 96§2 Wetboek Vennootschappen en het Koninklijk Besluit van 6 juni 2010 heeft de Vennootschap beslist om de Belgische Corporate Governance Code 2009 als referentiecode toe te passen. Met uitzondering van een kleine afwijking m.b.t. de bepalingen 7.17 en 7.18 past de Vennootschap de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code 2009 volledig toe. De afwijkingen zijn aangegeven en uitgelegd in de relevante secties van onze Verklaring van Deugdelijk Bestuur.

Voor vragen over aangelegenheden betreffende deugdelijk bestuur, kan u contact opnemen met corporategoverance@telenetgroup.be.