Deugdelijk bestuur - algemeen

Deugdelijk bestuur (corporate governance) kan gedefinieerd worden als een geheel van processen, gebruiken, richtlijnen, wetten en instellingen, die de wijze beïnvloeden waarop een vennootschap wordt gestuurd, geleid of gecontroleerd. Deugdelijk bestuur omvat ook de relaties met de vele betrokken belanghebbenden van de onderneming en de doelen die gelden voor de onderneming. De belangrijkste belanghebbenden zijn de aandeelhouders, de raad van bestuur, het uitvoerend management, de werknemers, de klanten, de schuldeisers, de leveranciers en de samenleving in zijn geheel.

Het Corporate Governance Charter van de Vennootschap werd laatst bijgewerkt op 28 juni 2012, naar aanleiding van de publicatie van nieuwe wetgevende initiatieven, en kan geraadpleegd worden op deze website. Conform artikel 3 van de Wet van 6 april 2010 en het Koninklijk Besluit van 6 juni 2010 heeft de Vennootschap beslist om de Belgische Corporate Governance Code 2009 als referentiecode toe te passen. Met uitzondering van een kleine afwijking m.b.t. de bepalingen 7.17 en 7.18 zal de Vennootschap de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code 2009 volledig toepassen. De afwijkingen zijn aangegeven en uitgelegd in de relevante secties van onze Verklaring van Deugdelijk Bestuur.

Voor vragen over aangelegenheden betreffende deugdelijk bestuur, kan u contact opnemen met corporategoverance@telenetgroup.be.