Management

De CEO is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de Vennootschap. De CEO wordt daarin bijgestaan door het uitvoerend management (“SLT”), waarvan hij de voorzitter is, en dat geen directiecomité is in de zin van artikel 524bis van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.

De Chief Executive Officer kan, binnen de perken van het dagelijkse bestuur, de Vennootschap alléén verbinden en voor bepaalde bevoegdheden die hem zijn verleend door de raad van bestuur. Daarnaast zijn er door de raad van bestuur aan bepaalde personen binnen de Telenet groep specifieke bevoegdheden gegeven. De laatste delegatie van bevoegdheden is bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 november 2016.

De huidige samenstelling van Telenets Senior Leadership Team kan u hier terugvinden

U kan het management contacteren via management@telenetgroup.be