Management

De Chief Executive Officer (CEO) is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de Vennootschap.

De CEO wordt daarin bijgestaan door het uitvoerend management (het "Senior Leadership Team"), waarvan hij de voorzitter is, en dat geen directiecomité is in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen.

De Chief Executive Officer kan, binnen de perken van het dagelijkse bestuur, de Vennootschap alléén verbinden en voor bepaalde bevoegdheden die hem zijn verleend door de raad van bestuur. Daarnaast zijn er door de raad van bestuur aan bepaalde personen binnen de Telenet groep specifieke vertegenwoordigingsbevoegdheden gegeven. De laatste delegatie van bevoegdheden is bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 augustus 2015.

De huidige samenstelling van Telenets Senior Leadership Team kan u hier terugvinden

U kan het management contacteren via management@telenetgroup.be