Raad van bestuur

De raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld uit 10 leden. Met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder (CEO) zijn alle bestuurders niet-uitvoerende bestuurders.

Er zijn momenteel drie onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, de Corporate Governance Code en de statuten van de Vennootschap: de heer Bert De Graeve (als vaste vertegenwoordiger van Consult BVBA). Mevrouw Christiane Franck en de heer Jo Van Biesbroeck (als permanente vertegenwoordiger van JoVB BVBA).

Bovenstaande bestuurders worden geacht onafhankelijke bestuurders te zijn, aangezien zij allen voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals bepaald in de statuten van de Vennootschap en in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

De heer André Sarens werd benoemd als "waarnemer" bij de raad van bestuur met ingang op de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 april 2012, in overeenstemming met sectie 26 van de statuten van de Vennootschap.

Gelet op het vrijwillig ontslag van mevrouw Angela McMullen als bestuurder en als lid van het auditcomité en overeenkomstig artikel 18.4 van de statuten van Telenet hebben de overblijvende bestuurders besloten om met onmiddellijke ingang mevrouw Suzanne Schoettger te coöpteren als nieuwe bestuurder, en te benoemen als lid van het auditcomité van Telenet. De eerstvolgende algemene vergadering van Telenet zal beslissen over de definitieve benoeming van mevrouw Suzanne Schoettger.

Gelet op het vrijwillig ontslag van de heer Balan Nair als bestuurder en overeenkomstig artikel 18.4 van de statuten van Telenet hebben de overblijvende bestuurders besloten om met onmiddellijke ingang mevrouw Dana Strong te coöpteren als nieuwe bestuurder. De eerstvolgende algemene vergadering van Telenet zal beslissen over de definitieve benoeming van mevrouw Dana Strong.

De bestuurders zijn benoemd voor een periode van maximum vier jaar. In principe eindigt het mandaat van de bestuurders op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders waarop hun mandaat vervalt. De bestuurders zijn echter herbenoembaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij gewone meerderheid bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

Als het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kan de raad van bestuur de vacante plaats tijdelijk invullen, in principe voor de resterende looptijd van het mandaat van de bestuurder die vervangen wordt, conform met sectie 18.4 van de statuten en in overeenstemming met de regels inzake voordracht zoals deze vermeld staan in het Corporate Governance Charter. Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders zullen de aandeelhouders dan beslissen over de definitieve benoeming.

Overeenkomstig met het Corporate Governance Charter en uitgezonderd in bijzondere, gemotiveerde gevallen, zal het mandaat van bestuurders eindigen tijdens de eerste algemene vergadering van aandeelhouders nadat ze de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben.

Momenteel is de raad van bestuur van de Vennootschap samengesteld als volgt:

NaamFunctieVoorgedragen door

Bert De Graeve
(IDw Consult BVBA)

Voorzitter Bekaert NV

Onafhankelijk bestuurder - VZ

Jo Van Biesbroeck
(JoVB BVBA)

Bestuurder van vennootschappen

Onafhankelijk bestuurder

Christiane Franck

Bestuurder van vennootschappen

Onafhankelijk bestuurder

John Porter

Chief Executive officer & gedelegeerd bestuurder van Telenet

 

Charles H. Bracken

Executive Vice President & Co-Chief
Financial Officer (Principal Financial
Officer) van Liberty Global

Liberty Global Groep

Diederik Karsten

Executive Vice President, European
Broadband Operations van Liberty Global

Liberty Global Groep

Manuel Kohnstamm

Senior Vice President & Chief Policy
Officer van Liberty Global

Liberty Global Groep

Jim Ryan

Senior Vice President & Chief Strategy
Officer van Liberty Global

Liberty Global Groep

Suzanne Schoettger

Chief Audit & Compliance Officer van Liberty Global
Global Content Investments

Liberty Global Groep

Dana Strong

Chief Transformation Officer
of Liberty Global

Liberty Global Groep

VZ: Voorzitter

De heer Bart van Sprundel, Legal Manager Corporate van Telenet, treedt op als secretaris van de raad van bestuur en zijn comités.