Raad van bestuur

De Vennootschap streeft naar verscheidenheid binnen de raad van bestuur, door een gezond evenwicht te creëren tussen uitvoerende bestuurders, niet-uitvoerende bestuurders en onafhankelijke bestuurders, hun diverse competenties en ervaring, hun leeftijd en nationaliteit en hun specifieke kennis van de telecommunicatie- en mediasector.

De raad van bestuur telt drie vrouwelijke leden: mevrouw Christiane Franck. mevrouw Amy Blair en mevrouw Severina Pascu . Telenet had als doel om uiterlijk begin 2017 in lijn te zijn met de vereisten op het vlak van de gendersamenstelling - minstens 1/3 van het andere geslacht - van haar raad van bestuur. Door de benoeming van Mevrouw Dana Strong op de aandeelhoudersvergadering van 27 april 2016 heeft Telenet begin 2016 dit doel bereikt.