Raad van bestuur

Op regelmatige basis evalueert de raad van bestuur zijn werking en zijn relatie met het uitvoerend management van de Vennootschap. De evaluatieoefening wordt meestal uitgevoerd door middel van een vragenlijst die door alle bestuursleden moet worden ingevuld. De ingevulde vragenlijsten worden verzameld door de secretaris van het bedrijf en de resultaten ervan worden gepresenteerd aan het remuneratie- en nominatiecomité en de raad van bestuur. Er wordt op gepaste wijze actie ondernomen voor die items die verbetering behoeven. De laatste evaluatie vond plaats in februari 2018 en de raad van bestuur van april 2018 beoordeelde en besprak de resultaten daarvan.

Eenmaal per jaar maken de niet-uitvoerende bestuurders een evaluatie van hun interactie met het uitvoerend management, waarbij ze elkaar ontmoeten in afwezigheid van de uitvoerend directeur en het management van de Vennootschap.

Het Remuneratie- en Nominatiecomité onderzoekt regelmatig de samenstelling, de omvang en de werking van de raad van bestuur van de Vennootschap, haar belangrijkste dochtervennootschappen en de verschillende comités binnen de raad van bestuur. Het laatste onderzoek hield rekening met verschillende elementen, onder meer de samenstelling en werking van de raad van bestuur en zijn comités, de grondigheid waarmee belangrijke onderwerpen en beslissingen werden voorbereid en besproken, de effectieve inbreng van elke bestuurder in termen van aanwezigheid op vergaderingen van de raad van bestuur en/of comités en de constructieve betrokkenheid in de beraadslaging en beslissingen, de evaluatie of de feitelijke samenstelling overeenkwam met de gewenste of ideale samenstelling, de toepassing van de beginselen van deugdelijk bestuur binnen de Vennootschap en haar organen, en een evaluatie van de specifieke functies zoals voorzitter van de raad van bestuur en voorzitter of lid van een comité van de raad van bestuur.

Om rekening te houden met de toenemende impact en belangrijkheid van de sociale verantwoordelijkheid van de Vennootschap en duurzaamheid op de operaties van Telenet, heeft de raad van bestuur in 2013 besloten dat alle aangelegenheden in verband met het uittekenen, de invoering en de controle op het corporate and social responsibility program ("CSR") van Telenet zullen besproken en goedgekeurd worden op niveau van de volledige raad van bestuur. De raad van bestuur kijkt ook formeel het duurzaamheidsverslag van de Vennootschap na en keurt het goed en verzekert dat alle materiële aspecten worden afgedekt.