Comités raad van bestuur

Tot de voornaamste taken van het Remuneratie- en Nominatiecomité behoren het formuleren van voorstellen aan de raad van bestuur in verband met het remuneratiebeleid van niet-uitvoerende bestuurders en het uitvoerend management (en de hieruit voortvloeiende voorstellen die door de raad van bestuur aan de aandeelhouders voorgelegd moeten worden), het beleid inzake aanwerving- en personeelsbehoud, de benoeming van de CEO, het bijstaan van de CEO bij de benoeming en de opvolging van het uitvoerend management, de voorbereiding van het remuneratierapport dat moet ingevoegd worden in de verklaring van deugdelijk bestuur door de raad van bestuur en het voorleggen van dit remuneratieverslag aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Daarnaast heeft het Remuneratie- en Nominatiecomité als taken het uitwerken van een objectieve en professionele (her)benoemingsprocedure voor bestuurders, de periodieke evaluatie van de omvang en samenstelling van de raad van bestuur, het zoeken van kandidaat-bestuurders en het voorleggen van hun kandidatuur aan de raad van bestuur en het doen van aanbevelingen over kandidaat-bestuurders.

Het Remuneratie- en Nominatiecomité is volledig samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, en bestaat uit drie leden. Twee van de leden zijn onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap. De voorzitter van de raad van bestuur treedt ook op als voorzitter van het Remuneratie- en Nominatiecomité. De leden van het Comité hebben ruime ervaring in de materie van bezoldiging, onder meer omdat ze in andere fases van hun carrières senior uitvoerende rollen in grote ondernemingen hebben opgenomen.

Name

Renumeration & Nomination Committee

Bert De Graeve (vertegenwoordigt Dw Consult BVBA)

VZ

Jo Van Biesbroeck (vertegenwoordigt JoVB BVBA)

Amy Blair

VZ: Voorzitter

De voorzitter van het Remuneratie- en Nominatiecomité rapporteert over de aangelegenheden die in het Comité besproken worden na de vergadering aan de raad van bestuur en stelt de aanbevelingen van het Remuneratie- en Nominatiecomité voor aan de raad van bestuur voor besluitvorming.