Comités raad van bestuur

In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap ende wettelijke verplichtingen terzake, heeft de raad van bestuur de volgende comités opgericht: een Auditcomité en een Remuneratie- en Nominatiecomité. Op 31 december 2018 waren de twee comités van de raad van bestuur samengesteld als volgt:

NameAudit CommitteeRenumeration &
Nomination Committee

Bert De Graeve (vertegenwoordigt Dw Consult BVBA)

  VZ

Jo Van Biesbroeck (vertegenwoordigt JoVB BVBA)

VZ

Amy Blair

 

Christiane Franck

 

Severina Pascu

 

VZ: Voorzitter