Schuldprofiel

In KW1 2019 bedroeg de totale schuld (inclusief toe te rekenen rente) € 5.877,6 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.968,2 miljoen verband houdt met de Senior Secured Fixed Rate Notes die in de periode van juli 2027 tot maart 2028 vervallen en een hoofdsom van € 2.784,2 miljoen verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2018 met looptijden van augustus 2026 tot en met december 2027. Op 31 maart 2019 omvatte onze totale schuld ook een hoofdsom van € 399,2 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma, die grotendeels uit kortlopende schuld bestaat, en € 23,8 miljoen voor het uitstaande deel van de licenties voor het mobiele 2G- en 3G-spectrum. De rest vertegenwoordigt voornamelijk de verplichtingen uit hoofde van financiële leases in verband met de overname van Interkabel en de toepassing van de lease-standaard IFRS 16 vanaf 1 januari 2019.

In KW1 2019 bleef het looptijdprofiel van onze schuld ongewijzigd tegenover 31 december 2018. Met uitzondering van schulden op korte termijn die verband houden met ons leverancierskredietprogramma moeten we geen schulden aflossen vóór augustus 2026 met een gewogen gemiddelde looptijd van 8,2 jaar op 31 maart 2019. Bovendien hadden wij op 31 maart 2019 volledig toegang tot € 445,0 miljoen aan niet-opgenomen toezeggingen onder onze wentelkredietfaciliteiten, partieel beschikbaar tot juni 2023.