Schuldprofiel

Op 31 maart 2018 bedroeg de totale schuld (inclusief toe te rekenen rente) €4.820,9 miljoen, waarvan een hoofdsom van €2.140,6 miljoen verband houdt met de Senior Secured Fixed Rate Notes die in de periode 2024 tot 2028 vervallen en een hoofdsom van €1.787,7 miljoen verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2017. Op 31 maart 2018 omvatte onze totale schuld ook een bedrag van €341,7 miljoen aan kortlopende schuld in verband met ons leverancierskredietprogramma en €16,3 miljoen voor het uitstaande deel van het mobiele 3G-spectrum inclusief toe te rekenen rente. De rest vertegenwoordigt voornamelijk de verplichtingen uit hoofde van financiële leases in verband met de overname van Interkabel.

In maart 2018 gebruikten wij een gedeelte van onze geldmiddelen en kasequivalenten voor de vervroegde aflossing van 10% van Facility AB onder onze Amended Senior Credit Facility 2017, met Telenet Finance VI Luxembourg S.C.A. ('TFLVI’) als financier. TFLVI gebruikte de opbrengst van de vervroegde aflossing van 10% van Facility AB voor de aflossing van 10% van de oorspronkelijke gecumuleerde hoofdsom van zijn €530,0 miljoen Senior Secured Notes tegen 4,875% met vervaldag in juli 2027.

In maart 2018 gaven wij met succes een bijkomende termijnlening van USD 300,0 miljoen uit ('Facility AL2') met Telenet Financing USD LLC als ontlenende entiteit. Faciliteit AL2 heeft dezelfde kenmerken als de initiële Faciliteit AL die op 1 december 2017 werd uitgegeven. Faciliteit AL2 heeft dus (i) een rentevoet van 2,50% boven LIBOR, (ii) een minimale rente van 0% LIBOR en (iii) een looptijd tot 1 maart 2026. Faciliteit AL2 werd met succes tegen pari uitgegeven. In april 2018 ontleende Telenet Financing USD LLC de volledige USD 300,0 miljoen onder Faciliteit AL2 en leende de opbrengst van de emissie door aan Telenet International Finance S.à r.l., dat ze samen met bestaande kasmiddelen gebruikte voor de vervroegde aflossing van Facility V onder onze Amended Senior Credit Facility 2017, waarvan Telenet Finance V Luxembourg S.C.A. ('TFLV') de financier is. TFLV gebruikte de opbrengst van de vervroegde aflossing van Faciliteit V om zijn €250,0 miljoen Senior Secured Notes tegen 6,75% met vervaldag in augustus 2024 vervroegd terug te betalen.

De bovenvermelde leverancierskredietverbintenissen en leasegerelateerde verplichtingen buiten beschouwingen gelaten, hebben wij geen schuldvervaldagen voor maart 2026 en hadden wij op 31 maart 2018 volledig toegang tot €689,1 miljoen niet-opgenomen toezeggingen onder onze wentelkredietfaciliteiten, met bepaalde beschikbaarheden tot 30 juni 2023. Zoals hierboven toegelicht hebben we de volledige capaciteit onder Faciliteit AL2 begin april benut om €250,0 miljoen aan Senior Secured Notes terug te betalen, waardoor de toegang tot niet-opgenomen toezeggingen afnam met hetzelfde bedrag.