Aandeelhoudersvergoeding

Datum (**)Aandeelhoudersvergoeding

mei 2013

€7.90 per share
(buitengewoon brutodividend)

7 mei 2012

€1,00 per aandeel
(brutodividend)

28 augustus 2012

€3,25 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

26 juli 2011

€4,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

28 juli 2010

€2,23 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

27 augustus 2009

€0,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

2008

-

19 november 2007

€6,00 per aandeel 
(nettokapitaalvermindering)

(**) Alle data verwijzen naar de ex-coupon data.
ING België NV treedt voor Telenet Group Holding NV op als betaalagent.

_______________________________

[1] De netto hefboomratio wordt berekend volgens de definitie in de 2010 Gewijzigde Senior Credit Facility, door de totale nettoschuld, uitgezonderd (a) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (b) geactiveerde elementen van de schulden onder de clientèle- en annuïteitenvergoedingen, (c) en alle andere financiële leases die op of voor 1 augustus 2007 werden aangegaan, en (d) alle schuld onder de netwerklease afgesloten met de zuivere intercommunales tot een maximum totaalbedrag van €195.0 miljoen,  te delen door de EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.