Aandeelhoudersvergoeding

Datum (1)Aandeelhoudersvergoeding

2 oktober 2018

€5.20 per share
(voorgesteld buitengewoon brutodividend)

mei 2013

€7.90 per share
(buitengewoon brutodividend)

7 mei 2012

€1,00 per aandeel
(brutodividend)

28 augustus 2012

€3,25 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

26 juli 2011

€4,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

28 juli 2010

€2,23 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

27 augustus 2009

€0,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

19 november 2007

€6,00 per aandeel 
(nettokapitaalvermindering)

1 Alle data verwijzen naar de ex-coupon data

2 Op basis van het totaal aantal dividendgerechtigde aandelen op 30 juli 2018. Verdere vooruitgang met betrekking tot de uitvoering van het Aandeleninkoopprogramma 2018bis van de Vennootschap kan een invloed hebben op het voorgesteld dividend per aandeel tot de aandeelhoudersvergadering (“AV”) in september 2018.

3 Afhankelijk van goedkeuring door de AV, die volgens de huidige planning zal worden gehouden op 26 september 2018.